Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
3.2.2013..

Europski parlament o Komisijinom izvještaju o napretku Hrvatske

Krajem siječnja Europski je parlament objavio nacrt rezolucije o Komisijinu izvještaju o napretku Hrvatske iz listopada 2012. Nacrt rezolucije dobio je 62 amandmana u kojima europski parlamentarci uglavnom ističu već dobro poznate hrvatske slabosti, poput korupcije, problema s vladavinom prava, nedostataka u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, neučinkovitost javne uprave, potrebu daljnjeg procesuiranja ratnih zločina, i sl.

U amandmanima što ih je predložila zastupnica Monica Macovei, ističe se kako je korupcija i dalje vrlo ozbiljan problem, te da su kriminal, korupcija i zlouporabe u Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2010. dosegle vrijednost od 11,3 milijarde eura. Također, poziva na osnivanje mehanizma nadzora i nakon pristupanja Uniji kako bi se moglo pratiti predmete što se odnose na sukob interesa, korupciju i organizirani kriminal, kao i provedbu akcijskog plana za reformu pravosuđa. Ističe se i zadovoljstvo zbog činjenice što je Hrvatska uspjela uspostaviti institucionalni i pravni okvir za borbu protiv korupcije, ali ju se istovremeno poziva da ustraje na strogoj i dosljednoj provedbi postojećih mjera, posebice u slučajevima visoke korupcije tj. one u krugovima visoko pozicioniranih političara i dužnosnika, jer će jedino takva – dosljedna i ustrajna – antikorupcijska borba pokazati istinsku političku volju da se s tom pojavom obračuna, a istovremeno će se na taj način dokazati i neovisnost pravosuđa. Hrvatske vlasti se poziva da poboljšaju provedbu pravnog okvira za zapljenu i konfiskaciju imovine uključujući onu u premetima u kojima nije došlo do osude, i to u skladu s načelom „slijedite trag novca“.  Isto tako, naglašava se potreba potpore neovisnom istraživačkom novinarstvu s obzirom na njegovu često presudnu važnost u razotkrivanju korupcije i organiziranog kriminala.

U tekstu amandmana što ga je podnio zastupnik Ivo Vajgl spominje se kako neke izjave i aktivnosti katoličke Crkve u Hrvatskoj ne pridonose europskim standardima poštovanja različitih manjina, pri čemu neki od najviših crkvenih predstavnika u zemlji redovito koriste jezik kojim otvoreno pozivaju na netoleranciju prema LGBT osobama.

U amandmanu Bernda Posselta Hrvatsku se poziva na nastavak provedbe strukturnih reformi radi postizanja gospodarskog rasta i oživljavanja tržišta rada te se pohvaljuje odlučnost hrvatskih vlasti da se provede fiskalna konsolidacija, potakne tržišno natjecanje i održi stabilnost bankarskog sektora.

Što se tiče zaštite okoliša u kontekstu gospodarske modernizacije, parlamentarci Hrvatsku pozivaju da osigura transparentnost u postupcima procjene učinaka na okoliš kod velikih investicijskih projekata, te da se prioritet dade zaštiti okoliša, posebice u području prostornog planiranja.

Dio amandmana odnosi se na nužnost ulaganja dodatnih napora domaćeg pravosuđa u procesuiranje ratnih zločina, a Hrvatsku se isto tako podsjeća na obvezu da se zaštite prava povratnika, da se pronađu učinkovita rješenja pitanja povrata vlasništva, te da se stvore potrebni materijalni i socijalni uvjeti za organiziran i nesmetan povratak srpskog stanovništva koje je silom ili bez nje napustilo Hrvatsku tijekom i nakon dovršetka ratnih vojnih operacija.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: