Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
6.6.2013..

EUROPA info 26-27

Novi broj biltena EUROPA info (br. 26-27) dostupan je na stranici Info centra za europsko pravo. Bilten donosi niz novosti o aktivnostima institucija EU u posljednja dva mjeseca.

U nedavno objavljenom paketu dokumenata Komisija je osim gospodarskih preporuka za 24 države članice EU (s izuzetkom Grčke, Irske, Portugala i Cipra) i analize gospodarskih pokazatelja za sve države, objavila i mišljenje o gospodarskom programu Republike Hrvatske u kojem ističe kako se zemlja još uvijek nalazi u recesiji, ali predviđa da bi međunarodno okruženje, članstvo u EU i novi propisi usmjereni na poboljšanje ulagačke klime mogli pokrenuti skroman oporavak u 2014. godini. Što se tiče gospodarskih preporuka državama članicama, Komisija zamjećuje neujednačenu dinamiku provedbe i utjecaja reformi, pri čemu je najveći izazov rješavanje problema rastuće nezaposlenosti, osobito mladih.
O dubokoj ekonomskoj i društvenoj krizi, nezaposlenosti koja uništava generacije mladih u Europi , te rastućem euroskepticizmu i sve izraženijoj sumnjičavosti država kandidatkinja prema članstvu u takvoj Europskoj uniji, govore i članci koje prenosimo iz nekoliko europskih medija.
U rubrici koja se bavi novim zakonodavnim prijedlozima i inicijativama, osvrćemo se na Komisijin prijedlog Direktive o bankovnim računima kojim se kani povećati transparentnost i usporedivost bankovnih naknada, građanima olakšati postupak promjene banke i sl. Osvrnuli smo se i na dogovor što su ga Parlament i države članice nedavno postigli oko nove Direktive o hipotekarnim kreditima čime će biti uvedena jasnija pravila i u tom području. Tu je i osvrt na nedavno pokrenutu inicijativu za modernizaciju europskih luka, te na Zelenu knjigu o konvergenciji audiovizualnih sektora tj. spajanju televizije i interneta.
Što se tiče sudske prakse Europskog suda, odabrali smo presude u predmetima što se odnose na tumačenje pojma invalidnosti,  na pravo pograničnih radnika na naknadu za nezaposlene,  te na homofobne izjave vlasnika jednog rumunjskog nogometnog kluba, a tu je i presuda Općeg suda o sporu između Europske komisije i društava za zaštitu autorskih prava.
Iz rubrike EU publikacije, studije i izvještaji osvrnuli smo se na Strateški izvještaj o kohezijskoj politici, priručnik o indeksu cijena stambenih kredita, Eurostatov pregled izdvajanja za obrazovanje u državama EU, te izvještaj o radnim odnosima u EU (Industrial Relations in Europe 2012).  
Želite li saznati više o načinu odlučivanja u redovitom zakonodavnom postupku, pogledajte rubriku Valja znati u kojoj donosimo osvrt na novi online alat Europskog parlamenta, a tu je i vijest o upravo objavljenoj knjizi Pravnog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Europsko obiteljsko pravo.
I na koncu, Podlistak donosi detaljan prikaz početkom godine usvojenog Četvrtog željezničkog paketa Europske komisije.
Više:
 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: