Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
5.9.2013..

Konferencija „Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost“

Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatska udruga za poredbeno pravo, organiziraju, uz već tradicionalnu potporu Pravosudne akademije Republike Hrvatske, treću međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević „Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost“. Konferencija će se održati 20. i 21. rujna 2013. u Opatiji.
 
Cilj ovog skupa je upoznati pravnu javnost, posebice sudstvo i odvjetništvo, s rješenjima međunarodnog privatnog prava EU-a u području obiteljskih odnosa.
 
Pojedinosti o konferenciji dostupne su na internetskoj stranici jednog od organizatora: http://hupp.law.hr/
 
Kako biste se mogli upoznati s temama i predavačima ovog skupa u prilogu se nalazi program konferencije, kao i obrazac prijavnice, a smještaj je omogućen sudionicima pod posebnim cijenama hotelu „4 opatijska cvijeta“.
 
Više: 
 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: