Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
11.7.2014..

Cjeloviti tekstovi nacionalnih implementacijskih mjera uskoro u Eur-Lex-u

Iz nedavno objavljenog dokumenta Vijeća ministara EU-a razvidno je kako je u planu projekt koji bi trebao započeti u drugoj polovici ove godine, a koji bi omogućio pristup nacionalnim implementacijskim mjerama država članica EU-a izravno iz Eur-Lex-a.

 

Iz dokumenta, što ga je javno objavila britanska nevladina organizacija StateWatch, može se zaključiti kako će države članice u ovom projektu sudjelovati na dobrovoljnoj osnovi, kako će države članice svoje tekstove nacionalnih implementacijskih mjera moći dostavljati izravno Europskoj komisiji pri čemu će ih Ured za publikacije dodavati u bazu podataka Eur-Lex, ili će biti osigurana izravna poveznica na nacionalnu bazu podataka s punim tekstom specifičnih mjera.

 

Također, u početku će nacionalne mjere biti dostupne na jeziku države članice, a Ured za publikacije razmotrit će mogućnost uvođenja sustava za automatizirano prevođenje.

 

Poveznica na dokument Vijeća (sa stranica StateWatcha):

 

http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-national-impelmenting-measures-11208-14.pdf

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: