Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
31.3.2015..

Proljetni broj biltena EUROPA info


Objavljen je 37. broj biltena EUROPA info u kojem se, među ostalim, osvrćemo na:

  • summit Europskog vijeća održan 19. i 20. ožujka u Bruxellesu, na kojem se raspravljalo o europskoj energetskoj uniji, stanju u gospodarstvu te o vanjskim odnosima. Na marginama sastanka glavna je tema bila Grčka,

  • osmi krug pregovora o TTIP-u,

  • stanje u pravosuđu u 28 država članica,

  • izgradnju jedinstvenog tržišta kapitala,

  • razmjenu podataka o prometnim prekršajima,

  • uskoro novu uredbu o stečajnom postupku, te direktivu o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima.


Iz prakse Europskog suda izdvojili smo nekoliko presuda – onu o zabrani koncentracije Deutsche Börsea i NYSE Euronexta, pojašnjenju pojma „minimalnih plaća“ upućenih radnika, ograničenju integracijskog ispita za državljane trećih zemalja s dugotrajnim boravištem, te o PDV-u na digitalne knjige.

Od aktualnih studija i izvještaja izdvajamo studiju Europskog parlamenta o utjecaju krize na stanje temeljnih prava u EU, izvješće Europola o novim oblicima organiziranog kriminala, te izvješće Vijeća Europe o ravnopravnosti spolova.

U rubrici Valja znati pogledajte što nudi web stranica o europskom migracijskom pravu EuropeanMigrationLaw.eu

Na koncu, tu je i opsežna EU bibliografija s tematskim pregledom referenci novih službenih dokumenata, pripremnog i usvojenog zakonodavstva te sudske prakse Europskog suda, kao i pregledom članka objavljenih u domaćim časopisima, te odabirom zanimljivih radova niza europskih think-tankova u području europskih integracija. Bibliografija vam omogućuje da na jednom mjestu dobijete uvid u novu produkciju u području koje vas zanima.

 

Bilten preuzmite ovdje.

 

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: