Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
11.5.2011..

Zajednički registar lobista

Europski je parlament 11. svibnja 2011. odobrio međuinstitucionalni sporazum s Europskom komisijom o uspostavi zajedničkog registra lobista. Ne samo što će taj registar objediniti podatke o lobistima, već će uključiti i podatke o ostalim strukturama koje imaju veze s donositeljima odluka na europskoj razini – poput primjerice pravnika i nevladinih organizacija. Iako registar neće biti obvezan, Europski parlament sa svoje će strane registraciju učiniti obveznom za sve lobiste koji žele pristup prostorijama Parlamenta. U svojoj rezoluciji Parlament predlaže da se razmotri mogućnost da registar postane obvezan, te poziva Vijeće EU-a da se pridruži toj inicijativi. Istovremeno, Parlament je odobrio načelo “zakonodavnog traga” u obliku popisa što će biti priložen parlamentarnim izvještajima, a koji će sadržavati podatke o kontaktima između predstavnika interesnih skupina i zastupnika u Europskom parlamentu.

Centar za proučavanje europske politike (CEPS) objavio je o ovoj temi rad Maje Kluger Rasmussen pod naslovom Lobbying the European Parliament: a Necessary Evil. Analizirajući slabosti trenutačnog pravilnika Europskog parlamenta, autorica predlaže nov kodeks ponašanja za zastupnike u Europskom parlamentu, jasnija pravila vezana uz sukob interesa i uz izjavu o financijskim interesima, te uspostavu etičkog odbora i formalniji postupak savjetovanja.


Više:

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: