Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
20.5.2011..

Eurobarometer o turizmu

Prema istraživanju što ga je Eurobarometer proveo u veljači, a rezultate objavio u svibnju 2011., sve više europljana odlazi na odmor: u 2010. je 68% europskih građana putovalo u privatnom aranžmanu (65% u 2009. godini). Podaci dobiveni istraživanjem među ostalim potvrđuju da se turizam kao privredna grana polako oporavlja nakon krize.

Više:

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: