Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
24.5.2011..

Nova strategija u području prava intelektualnog vlasništva

Komisija je 24. svibnja 2011. objavila strategiju modernizacije u području prava intelektualnog vlasništva u okviru jedinstvenog tržišta. Među prvim rezultatima te strategije dva su prijedloga za jednostavniji sustav licenciranja tzv. “orphan works”, nova uredba kojom se osnažuje carinska borba protiv trgovine krivotvorenom robom, te nov prijedlog za jačanje Europskog opservatorija za krivotvorine i piratstvo.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: