Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
24.5.2011..

Europski sud o bilježništvu

Europska je komisija protiv Belgije, Njemačke, Grčke, Francuske, Luksemburga i Portugala pokrenula postupke pred Sudom EU-a zbog neispunjavanja preuzetih obveza. Naime, spomenute su države mogućnost bavljenja bilježništvom rezervirale za svoje državljane što po mišljenju Europske komisije predstavlja diskriminaciju temeljem nacionalnosti što je slijedom odredaba Ugovora o EZ-u nedopušteno. Komisija u tužbi navodi i činjenicu da niti jedna od spomenutih država, osim Francuske, ne primjenjuje za bilježništvo Direktivu o priznavanju stručnih kvalifikacija. Sud je u presudama što ih je donio 24. svibnja 2011. u predmetima C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 i C-52/08, utvrdio kako države članice ne mogu ograničiti bavljenje bilježništvom samo na vlastite državljane. Unatoč činjenici da je bilježništvo u državama članicama definirano kao djelatnost koja ostvaruje ciljeve u javnom interesu, ono nije vezano uz obnašanje javne vlasti u smislu članka 45. Ugovora o EZ-u.

Više:

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: