Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
12.5.2011..

Obiteljsko nasilje

Nezavisna odvjetnica Kokott u mišljenju od 12. svibnja 2011. u spojenim predmetima C-483/09 i C-1/10 smatra kako pitanje smije li žrtva obiteljskog nasilja samostalno odlučiti o tome da odmah nastavi živjeti sa svojim napadačem – nije u nadležnosti prava Europske unije.
Ipak, ona smatra kako bi mišljenje žrtve trebalo uzeti u obzir pri određivanju trajanja mjere razdvajanja napadača od žrtve, što je propisano odredbama nacionalnog zakonodavstva. U slučajevima obiteljskog nasilja, španjolski sudovi obvezni su odrediti – kao jednu od brojnih mjera kaznenih sankcija – mjeru kojom se počinitelju obiteljskog nasilja zabranjuje pristup žrtvi. Ta je mjera obvezna za sve slučajeve obiteljskog nasilja, pa čak i kada se radi o najmanje ozbiljnim oblicima nasilja kao što su primjerice verbalne prijetnje. Takva mjera, kojom se nastoji zaštititi žrtvu, određuje se na razdoblje od najmanje šest mjeseci, a njezino nepoštivanje samo po sebi smatra se kaznenim djelom. U spomenutim predmetima žrtve obiteljskog nasilja odlučile su nastaviti živjeti u zajednicama sa svojim napadačima, čime su prekršile zabranu koju je odredio nacionalni sud. Zbog kršenja odluke suda, obje su žene uhićene i osuđene, nakon čega su podnijele žalbu navodeći kako se smatraju žrtvama španjolskog zakonodavstva.

Više:

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: