Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
31.5.2011..

Međunarodna Jean Monnet konferencija u Opatiji

Interuniverzitetski centar izvrsnosti Jean Monnet što su ga osnovale katedre Jean Monnet Pravnog fakulteta u Rijeci i ona Pravnog fakulteta u Zagrebu, organizira 17. i 18. lipnja 2011. u Opatiji, gdje se nalazi sjedište Centra izvrsnosti, međunarodnu konferenciju pod nazivom Legal Culture in Transition: Supranational and international law before post-communist courts. Konferencija će okupiti vodeće domaće i strane pravne stručnjake iz redova akademske zajednice i pravosuđa kako bi poveli raspravu o primijenjenoj ulozi sudova u nadnacionalnim i međunarodnim sustavima vlasti, te sve snažnijem utjecaju sudova na pravnu kulturu u europskim post-komunističkim državama.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: