Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
1.7.2011..

Novi naslovi: Europsko prometno pravo

U izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljena je knjiga grupe autora (Nikoleta Radionov, Tamara Ćapeta, Jasenko Marin, Božena Bulum, Ana Kumpan, Nikola Popović, Iva Savić) pod naslovom „Europsko prometno pravo“.

Radi se o prvoj hrvatskoj publikaciji koja na cjelovit, jasan i sustavan način daje prikaz razvoja iznimno opsežne pravne stečevine (acquis communautaire) u ovoj specifičnoj grani industrije, od početaka europskih integracija do danas. Poseban položaj odredaba o prometu u Osnivačkom ugovoru, spor i mukotrpan razvoj zajedničke prometne politike u EU tijekom desetljeća, te suvremeno pravno uređenje brojnih pitanja u svim granama prometa u EU (poput državnih potpora, tržišnog natjecanja, liberalizacije tržišta, zaštite okoliša ili prava putnika) samo su neke od tema koje su po prvi puta sustavno obrađene u ovom djelu. Grupa autora, znanstvenika i praktičara s dugogodišnjim iskustvom istraživanja i rada u području prometnog prava EU i prava tržišnog natjecanja, u ovom je djelu sažela i prikazala preko 300 propisa prometnog prava Europske unije, više od 100 sudskih presuda Europskog suda i nacionalnih sudova, te 70–ak strateških dokumenata EU-a. U osvit ulaska RH u EU i velikih reformi koje neminovno slijede, ovo djelo postaje nezaobilazan priručnik za svakog aktera na dinamičnom i složenom tržištu prometnih usluga.

Promocija knjige održana je 1. srpnja 2011. u Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“, a istu možete naručiti na email shabijan@pravo.hr ili nabaviti u knjižari Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 3, Zagreb.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: