Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
30.6.2011..

Europska unija i Zapadni Balkan

Europski institut za sigurnosne studije objavio je u lipnju 2011. studiju pod nazivom „The Western Balkans and the EU: The Hour of Europe” u kojoj autori (Morton Abramowitz, Florian Bieber, Dejan Jović, Robert Manchin, Alina Mungiu-Pippidi, Sašo Ordanoski, Momčilo Radulović, Jacques Rupnik, Denisa Sarajlić-Maglić, Igor Štiks, Veton Surroi, Jovan Teokarevic) iz različitih dijelova te regije propituju trenutačno stanje stvari u državama zapadnog Balkana u odnosu na pristupanje Europskoj uniji.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: