Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
8.9.2011..

Europski sud protiv GMO meda

U presudi od 6. rujna 2011. Europski je sud utvrdio kako med i dodaci prehrani što sadrže pelud s genetski modificiranih biljaka predstavljaju prehrambene proizvode proizvedene od genetski modificiranih organizama koji kao takvi ne mogu biti stavljeni na tržište bez posebnog odobrenja. 

Sudski spor pokrenuo je Karl Heinz Bablok, pčelar iz Bavarske, nakon što je u svojem medu otkrio tragove genetski modificiranog kukuruza s 500 metara udaljenog polja u vlasništvu države Bavarske. Postojanje tragova GMO peluda u medu učinili su, prema mišljenju g. Babloka i još četvorice pčelara koji su mu se pridružili u tužbi, taj med neprikladnim za konzumaciju i stavljanje na tržište.

Sud u presudi iznosi stav kako pelud nije tek strana tvar ili nečistoća u medu, već njegov prirodan dio, pa ju se stoga i klasificira kao 'sastojak' čime automatski potpada pod odredbe Uredbe o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (br. 1829/2003), a kojom je zabranjeno stavljanje GMO proizvoda na tržište bez posebnog odobrenja. Također, Sud odbacuje primjedbe kako se radi o minimalnim količinama GMO peluda koji je slučajno završio u medu. 

Posljedice ove presude na različite će načine osjetiti europski potrošači, pčelari, poljoprivrednici i uvoznici hrane. Potrošači bi odsad trebali točno znati kakav med kupuju i što on sadrži, poljoprivrednici bi mogli očekivati tužbe pčelara ukoliko su njihova polja s GMO kulturama preblizu pčelinjim košnicama, a uvoznici meda morat će dobro provjeriti sastav meda što ga za europsko tržište uvoze primjerice iz Sjedinjenih Američkih Država ili Južne Amerike gdje je uzgoj GMO kultura uznapredovao. 

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: