Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
26.8.2011..

Komisija traži uklanjanje prepreka slobodnom kretanju ljudi

Slobodno kretanje ljudi između država članica Europske unije jedan je o najopipljivijih uspjeha proteklih 60 godina europske integracije. Ono donosi niz pogodnosti građanima EU-a, državama članicama i europskom gospodartvu u cjelini. Europska komisija predana je učinkovitoj provedbi pravila slobodnog kretanja u svim državama članicama. Zbog toga Komisija inzistira na dosljednoj provedbi Direktive o slobodi kretanja iz 2004. kako bi europski građani mogli uživati sva prava koja su im pripadaju. 

Nekoliko prošlogodišnjih događaja skrenulo je pozornost Komisije na probleme vezane uz poštivanje proceduralnih i materijalnih jamstava propisanih Direktivom o slobodi kretanja. Zbog toga je Komisija poduzela mjere kako bi osigurala da svih 27 država u potpunosti poštuje prava na slobodno kretanje.

Danas, godinu dana nakon poduzetih mjera (uglavnom stalnog političkog pritiska), Komisija je postigla konkretne rezultate: 16 država članica je ili u cjelosti razriješilo pitanja Komisije ili je u proceduru uputilo nadopune zakonodavstvu kako bi osiguralo potpunu usklađenost s Direktivom. Protiv preostalih država Komisija je pokrenula ili razmatra pokretanje postupka zbog povrede prava Europske unije.

Ključni problemi nepotpune ili nepravilne provedbe i primjene odnose se na tri glavna pitanja: ulazak i boravak članova obitelji, uključujući partnere; izdavanje viza i dozvola boravka članovima obitelji državljana trećih zemalja te zaštitne mjere protiv protjerivanja.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: