Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
15.9.2011..

Usvojen nacrt pristupnog Ugovora

Na sastanku stalnih predstavnika država članica u Vijeću ministara EU-a održanom 13. rujna 2011. u Bruxellesu prihvaćena je engleska verzija teksta pristupnog ugovora Europske unije s Hrvatskom (dokument br. 14003/11 u registru Vijeća EU).

Prema najavljenoj proceduri tekst mora proći raspravu u Europskom parlamentu predviđenu za 14. studenoga u Odboru za vanjsku politiku, a 1. prosinca 2011. o njemu će se raspravljati na plenarnoj sjednici Parlamenta. Nakon toga, Ugovor bi trebao biti potpisan, vjerojatno 9. prosinca, na summitu Europske unije.

Također, u duhu otvorenosti i transparentnosti, Vijeće EU-a odlučilo je javno objaviti gotovo sve dokumente iz pregovaračkog procesa. Ipak, zbog tehničkih razloga dokumenti još uvijek nisu dostupni online, no Vijeće sve zainteresirane poziva da ukoliko to žele - upute zahtjev za pristup Službi za informiranje: http://www.consilium.europa.eu/infopublic.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: