Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
27.9.2011..

Varšavski potpis na Ugovor o pristupanju Hrvatske EU

Poljsko predsjedništvo objavilo je kako će Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji biti potpisan na ceremoniji što će se održati 19. prosinca 2011. u Varšavi, a za koju se već - prema riječima Konrada Niklewicza, glasnogovornika poljskog Predsjedništva – pripremaju pozivnice državama članicama i institucijama.

Samo potpisivanje pristupnog Ugovora neće biti zadnji korak u procesu definitivnog hrvatskog učlanjenja u europski klub (predviđenog za 1. srpnja 2013. godine) – prije toga Ugovor mora proći ratifikaciju u parlamentima svih 27 država članica i Europskom parlamentu, dok je s hrvatske strane – prema odredbama Ustava – potrebno održati referendum na kojem će se građani moći izjasniti za ili protiv ovog projekta.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: