Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
10.10.2011..

Seminar "Informacijski izazovi EU - 2011"

Informacijski centar za europsko pravo (‘EU i’) Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira, uz potporu Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), poludnevni seminar u ciklusu “Informacijski izazovi Europske unije”. Seminar će se održati 25. listopada 2011. od 10:00 do 13:30 sati u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Program započinje pregledom najznačajnijih zbivanja i inicijativa u području informacijske politike Europske unije u 2011. godini što će ga održati Ian Thomson, naš redoviti suradnik, ravnatelj Info centra Europe Direct sa Sveučilišta u Cardiffu.

Osim toga, bit će predstavljen European e-Justice - pravni portal Europske komisije koji je postao nezaobilazan izvor informacija o pravosuđu EU i pravnim sustavima država članica.

O projektu ArchiDok što ga - s ciljem sistematske katalogizacije relevantnih studija, radova i izvještaja objavljenih u elektroničkom obliku na web stranicama institucija EU - provodi mreža Europskih dokumentacijskih centara u EU, govorit će Sabine Hertel iz Knjižnice Sveučilišta Freie Universitaet u Berlinu.

Seminar će također biti prigoda da saznate više o novim inicijativama vezanim uz pristup zakonodavstvu država članica EU-a (N-Lex) te sudskoj praksi nacionalnih sudova što se odnosi na pravo Europske unije. 

Seminar je namijenjen korisnicima informacijskih izvora o EU - informacijskim specijalistima u području europskih integracija, zaposlenicima informacijskih centara EU u Hrvatskoj, djelatnicima državne uprave čije su aktivnosti usmjerene na podizanje razine informiranosti domaće javnosti o Europskoj uniji, članovima akademske zajednice pravnog i drugog obrazovanja, knjižničarima i informatorima, članovima nevladinog sektora kao i novinarima koji nastoje pratiti novosti u području informiranja o EU.

Sudjelovanje je besplatno. Program će se odvijati na engleskom jeziku bez prijevoda, prema priloženom rasporedu.

Ispunjenu prijavnicu molimo dostaviti faksom ili e-poštom najkasnije do 20. 10. 2011. prema uputama na prijavnom obrascu.

Za sve dodatne informacije budite se slobodni obratiti Informacijskom centru za europsko pravo ‘EU i’ na telefon 01/ 45 97 596 ili na e-mail: acar@pravo.hr .

Više:

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: