Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
1.2.2012..

Harmonizacija prava putnika za sve vrste prijevoza

Europska je komisija u prosincu 2011. objavila dokument kojim nastavlja ulagati napore u zaštitu prava putnika u svim oblicima prijevoza. Veći pomak s individualnog privatnog prijevoza na kolektivni i multimodalni prijevoz može se očekivati tek kada mjere vezane uz zaštitu prava putnika svim putnicima osiguraju jednake uvjete pristupa prijevozu i jednaku temeljnu kvalitetu usluge na cjelokupnom području Europske unije.

Komisija je zaštitu prava putnika u svim oblicima prijevoza postavila kao svoj cilj još 2001. godine u Bijeloj knjizi o europskoj prometnoj politici do 2010. godine (COM(2001) 370). No, unatoč činjenici što je prošlogodišnjim usvajanjem mjera za zaštitu prava putnika u autobusnom prijevozu dovršen set temeljnih pravila o zaštiti prava putnika u prijevozu zračnim, željezničkim, cestovnim ili vodnim putovima, čini se kako se sve te mjere još uvijek ne provode dovoljno učinkovito, a putnici o njima najčešće znaju malo ili nedovoljno, ili pak - puni frustracije, odustaju od njihova ostvarenja nakon što uvide koliko je ustrajanje u traženju vlastitih prava zahtjevno i skupo.

 

U tom smislu, ovom inicijativom Komisija želi postići nekoliko stvari: pomoći prijevoznicima da koherentno i učinkovito primjenjuju pravo Europske unije; pomoći nacionalnim vlastima da provode mjere zaštite prava putnika u skladu s propisima EU u svim vrstama prijevoza; te pomoći putnicima da steknu jasniju sliku o tome što je minimum kvalitetne usluge tijekom putovanja.

Srž prava putnika u Europskoj uniji predstavljaju slijedeća prava: pravo na nediskriminirajući pristup prijevozu (bez obzira na nacionalnost, boravište ili invaliditet); pravo na kretanje za putnike s invaliditetom ili osobe s ograničenim sposobnostima kretanja, bez dodatne naknade za pomoć i pratnju tijekom putovanja; pravo na informaciju prije kupovine karte i tijekom različitih faza putovanja; pravo na otkazivanje putovanja uz povrat cjelokupnog iznosa karte kad se putovanje neće odvijati po ugovorenom planu; pravo na ispunjenje ugovora o prijevozu u slučaju prekida putovanja (rebukiranje i preusmjeravanje na druge linije); pravo na pomoć i podršku u slučaju duže odgode leta i u slučaju povezanih letova; pravo na kompenzaciju u određenim slučajevima poput otakazivanja ili odgode leta; pravo na odgovornost prijevoznika prema putniku i njegovoj prtljazi; pravo na brzo i pristupačno podnošenje žalbi; pravo na punu i učinkovitu primjenu prava Europske unije.

 

Više:

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: