Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2.2.2012..

Digitalna agenda: korištenje podataka javnog sektora

 

Europska komisija objavila je sredinom prosinca 2011. paket dokumenata, uključujući i strategiju o korištenju informacija javnog sektora (Public Sector Information - PSI) tj. javnih informacija.

Informacije javnog sektora čine najveći pojedinačni izvor informacija u Europi. Stvaraju ih i prikupljaju javna tijela i institucije (vlade), a obuhvaćaju digitalne karte, meteorološke, pravne, prometne, financijske, gospodarske i ostale podatke. Većina tih podataka mogla bi biti ponovno korištena ili integrirana u nove proizvode i usluge što ih svakodnevno koristimo (primjerice navigacijski sustavi u automobilima, vremenska prognoza…), a važni su za rad poduzeća, provođenje znanstvenih istraživanja, kao i u raznim drugim područjima.

Ponovno korištenje javnih podataka naprosto znači da im se dodaje nova vrijednost i upotrebljava na nove načine, kombinira se podatke iz različitih izvora i tako stvara nove načine primjene kako u komercijalne tako i u nekomercijalne svrhe. Javne informacije stoga imaju ogroman ekonomski potencijal o čemu govore i rezultati istraživanja što ga je 2011. godine provela Europska komisija (tzv. Vickery Study). Ukupna gospodarska dobrobit u EU-27 od otvorenog pristupa tim podacima procjenjuje se na oko 40 milijardi eura na godinu.

Unatoč tome, trenutna regulativa, kao i nedostatak svijesti administracije i poslovnih tijela te sporo preuzimanje inovativnih tehnologija usporavaju razvoj tržišta i višekratnu upotrebu javnih podataka. Komisija stoga u ovom paketu dokumenata kao cilj navodi uklanjanje prepreka diljem Unije, ponajprije prilagođavanjem pravnog okvira. U tom smislu predložena je revizija Direktive iz 2003. godine o ponovnom korištenju informacija javnog sektora, a izmjene predviđaju: 

- otvoren pristup javnim podacima radi ponovnog korištenja u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, osim ako je takve podatke treća strana zaštitila autorskim pravom;

-   tijelima javne vlasti nije dopušteno naplaćivati ništa iznad bazičnih troškova slijedom zahtjeva za podacima (marginalni troškovi), što znači da će većina podataka biti potpuno ili gotovo potpuno besplatno javno dostupna;

- obvezu da se podaci učine dostupnima u uobičajenim, strojno čitljivim formatima kako bi ih se moglo učinkovito koristiti;

- uvođenje nadzora radi provođenja ovih načela.

Odredbama predložene direktive po prvi bi put trebale biti obuhvaćene i knjižnice, muzeji i arhivi tj. informacije i podaci institucija te vrste.

Osim toga, Komisija se obvezala svoje vlastite dokumente i podatke otvoriti za javnost kroz novi, u tu svrhu pokrenut portal (data portal) koji se trenutačno nalazi u testnoj fazi, a njegovo se javno objavljivanje očekuje u proljeće 2012. Komisija taj portal vidi kao jedinstvenom točkom pristupa podacima svih institucija, tijela i agencija Europske unije, kao i nacionalnih vlasti – radi njihova ponovnog korištenja.

 

Više:

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: