Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
3.2.2012..

Direktiva o borbi protiv seksualnog nasilja i eksploatacije djece

Europski parlament i Vijeće EU usvojili su u prosincu 2011. Direktivu br. 2011/92/EU o borbi protiv seksualnog nasilja i eksploatacije djece i dječje pornografije, te njome zamjenili raniju Okvirnu odluku iz 2004. godine koja je uređivala to područje.

Smisao Okvirne odluke bio je približiti zakone i pravna uređenja država članica u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u borbi protiv najtežih oblika seksualnog nasilja nad djecom i dječje pornografije, kako bi se proširila nadležnost domaćih sudova te osigurao minimum pomoći žrtvama kaznenih djela.

Nova Direktiva utvrđuje minimalne kazne za dvadesetak kaznenih djela te obvezuje države članice na uvođenje predviđenih sankcija u vlastita zakonodavstva, ostavljajući im pritom slobodu da same izaberu mjere za njihovo izvršenje i provedbu, uz uputu da se u slučaju posebno teških oblika ove vrste kaznenih djela, počinjenih s namjerom stjecanja ekonomske koristi, uz kaznu zatvora uzme u obzir i novčana kazna. Međutim, Direktiva ne sprječava primjenu dosadašnjih zakonskih okvira pojedine države članice na počinitelje navedenih prijestupa. Također, Direktiva iscrpno definira pojmove kao što su dječja pornografija, podvođenje djece za radi seksualnog čina, tko su prijestupnici itd.

Uvodi se i sankcioniranje tzv. online i offline grooming pri čemu prijestupnici stupaju u kontakt s djecom s namjerom seksualne eksploatacije. Direktiva je usmjerena i na suzbijanje takozvanog seksualnog turizma koji se sve češće odvija izvan granica EU, a s ciljem osmišljavanja zajedničkih okvira za kažnjavanje onih prijestupnika koji su ujedno i državljani EU.

Osim toga, države članice odsad će na raspolaganju imati čitav spektar mjera i sredstava za provođenje istrage i progona, kao što su elektronički nadzor, praćenje bankovnih računa i transakcija, prisluškivanje, presretanje raznih metoda komunikacije te infiltriranje državnih službenika - u funkciji tajnih agenata - na internetske chatove. Predlaže se i osposobljavanje informacijskih službi za davanje uputa o tome kako prepoznati znakove seksualnog zlostavljanja, te osnivanje registra seksualnih prijestupnika.

Velik naglasak Direktiva stavlja i na kratkoročnu i dugoročnu pomoć djeci žrtvama, u obliku osiguranja primjerene pravne pomoći i zaštite, pravične naknade u kaznenom postupku te druge dugoročne oblike stručne pomoći.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: