Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
15.1.2012..

Europski sud potvrdio Direktivu o smanjenju zagađenja u zrakoplovnom prometu

Potpisivanjem Protokola iz Kyota 1997. godine međunarodna zajednica na sebe je preuzela obvezu smanjenja stakleničkih plinova, te zaštitu okoliša stavila među imperative međunarodne politike. Protokol iz Kyota je, među ostalim, države svijeta razvrstao u tri različite skupine s obzirom na stupanj njihova razvoja slijedom čega je definiran i stupanj dopuštenog ispuštanja stakleničkih plinova. Također, uveden je i sustav razmjene kvota zagađenja koji predviđa tri različita načina trgovanja kvotama.

Europska unija je 2003. godine, potaknuta problemima vezanim uz provođenje Protokola iz Kyota, posebice odbijanjem SAD-a da ratificira taj dokument, odlučila preuzeti vodstvo u području zaštite okoliša i uvesti vlastiti sustav trgovanja kvotama zagađenja, a koji uporište nalazi u sustavu naznačenom u Protokolu iz Kyota. Unija u taj sustav uključuje i ispušne plinove što su nastali u zrakoplovnom prometu, pošto se uvođenjem niskobudžetnih  zrakoplovnih letova zračni promet unutar Europe nekoliko puta povećao, a s njim i popratno zagađenje. Direktiva koja se odnosi i na te ispušne plinove stupila je na snagu 1. siječnja 2012. godine, a prema njezinim odredbama svi zrakoplovi koji polijeću iz ili slijeću u zrakoplovne luke smještene u Europskoj uniji, dužni su poštovati pravila o smanjenju zagađenja. Primjena se odnosi i na zrakoplovne kompanije sa sjedištem u državama članicama Europske unije, kao i na one čije je sjedište izvan EU.  

Europski sud u svojoj odluci od 21. prosinca 2011. godine potvrđuje ovu odredbu, usprkos protivljenju američkih zrakoplovnih organizacija koje smatraju da su odredbe o smanjenju zagađenja jednake porezu na ispušne plinove.

Više:  

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: