Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
27.3.2012..

Dostupnost znanstvenih informacija

Europska komisija objavila je rezulte online javnog savjetovanja o znanstvenim informacijama u digitalno doba (Online survey on scientific information in the digital age).

Na Komisijin poziv odazvali su se građani iz ukupno 42 zemlje, uključujući sve države članice EU osim Irske, Malte, Slovenije i Slovačke, pri čemu je pristiglo 1140 odgovora, od čega čak 37% od građana Njemačke. Odgovore su dostavili predstavnici različitih sektora – državnih uprava, lokalnih i regionalnih vlasti, istraživačkih institucija, knjižnica, izdavača, međunarodnih organizacija, individualni istraživači, i td.

Prvi dio savjetovanja odnosio se na ulogu Europske unije i njezin doprinos poboljšanju cirkulacije znanja i pristupa, te očuvanja znanstvenih informacija. U odgovorima se Europsku uniju poziva na akciju: gotovo 83% ispitanika smatra da je nužno na razini EU osmisliti politiku u ovom području, dok se čak 86% ispitanika složilo s potrebom razvoja Europske mreže repozitorija.

Što se tiče pristupa znanstvenim informacijama u digitalnom obliku, 84% ispitanih protivi se ili se snažno protivi tvrdnji da ne postoje poteškoće u pristupu. Visoke cijene časopisa i pretplata na časopise (89%) i ograničena knjižnična sredstva (85%) navedeni su kao najvažnije prepreke pristupu znanstvenim publikacijama.

Više od tisuću ispitanika (90%) podupire ideju da publikacije nastale kao rezultat javno financiranih istraživanja budu slobodno dostupne. Još veći broj ispitanih (91%) smatra da je politika otvorenog pristupa doprinijela povećanom korištenju i diseminaciji znanstvenih publikacija.

Što se tiče očuvanja znanstvenih informacija u digitalnom obliku - 64% ispitanika smatra da se tom pitanju posvećuje nedovoljna pažnja, a kao najvažnije prepreke navedeni su: nepouzdanost oko toga tko je odgovoran za čuvanje znanstvenih informacija, kvalilteta i interoperabilnost repozitorija i nedotatak usklađenog pristupa pohrani.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: