Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
4.5.2012..

Europski sud za ljudska prava o nadzoru izvršenja sudskih odluka

Vijeće Europe objavilo je sredinom travnja peti Godišnji izvještaj o nadzoru izvršenja odluka Eurospkog suda za ljudska prava za 2011. godinu. Rezultati studije pokazuju da je broj novih predmeta još uvijek velik (1606), iako je, prvi put u deset godina, njihov broj manji za 6%. Također, porastao je broj neriješenih predmeta za 8% u odnosu na 2010., a broj predmeta koji su u 2011. godini završili konačnom odlukom povećan je za skoro 80% u usporedbi s 2010. godinom.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: