Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
3.7.2012..

Cipar na čelu EU

Danska je 1. srpnja 2012. predsjedanje Europskom unijom prepustila Cipru koji će tu ulogu obnašati do kraja ove godine. Cipar u svoja četiri prioritetna područja rada – predstavljena pod egidom “Ka boljoj Europi” (Towards a Better Europe) – ubraja učinkovitiju i održiviju Europu čije gospodarstvo raste i daje bolje rezultate, Europu temeljenu na solidarnosti i socijalnoj koheziji, i konačno -  Europu u svijetu – bližu svojim susjedima.

Kao najvažnije pitanje s kojim će se u sljedećih šest mjeseci suočiti, Cipar ističe  pregovore oko višegodišnjeg financijskog okvira od 2014. do 2020. godine (Multiannual Financial Framework 2014 – 2020) a u tom smislu kani do kraja ove godine postići sporazum, sve u skladu sa zaključcima Europskog vijeća iz lipnja 2012.

Iako je za male države preuzimanje uloge predsjedanja Europskom unijom najčešće velik izazov, Europska unija osigurava niz mehanizama potpore kako bi im olakšala posao. Pripremajući se za preuzimanje predsjedanja Europskom unijom, Cipar se morao suočiti s turskim insinuacijama i prijetnjama. Naime, Turska - koja drži sjeverni dio otoka – odlučila je bojkotirati ciparsko predsjedanje pa je na šest mjeseci prekinula razgovore na visokoj razini što ih je vodila s Europskom unijom. Ipak, stav Turske ne bi trebao predstavljati prevelik problem ukoliko Nikozija nastavi koristiti potporu svojih partnera i svih institucija EU.

Više:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: