Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
18.7.2012..

Novi broj biltena EUROPA biblio

U upravo objavljenom novom broju biltena EUROPA biblio dostupan je opsežan bibliografski pregled stručnih i znanstvenih radova i članaka objavljenih u domaćoj i stranoj periodici od siječnja do srpnja ove godine, kao i pregled novog zakonodavstva i službenih dokumenata Europske unije, uključujući i posebno izdanje Službenog lista EU na hrvatskom jeziku.

Radi lakšeg korištenja biltena, od ovog je broja uz svako - od ukupno 20 glavnih tematskih poglavlja - navedena i njihova detaljna tematska podpodjela čime je omogućeno preciznije lociranje dokumenata što se odnose na vrlo specifično područje. Razrađena klasifikacijska shema za pojedino poglavlje nalazi se ispod svakog od 20 glavnih poglavlja.

Unutar tematskih poglavlja reference članaka i knjiga prezentirane su abecedno prema prezimenu autora, a potom slijede reference službenih dokumenata poredane obrnutim kronološkim slijedom.

Također, na kraju biltena nalazi se i abecedno kazalo autora u kojem je za svako ime naznačen broj stranice na kojoj se spominje djelo ili rad odabranog autora.

Novi broj biltena EUROPA biblio možete preuzeti i ovdje

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: