Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
30.9.2012..

Novi Eur-Lex… uskoro

Prema najavama iz Eur-Lex-a, od siječnja 2013. konačno će biti javno dostupna nova verzija ovog servisa za pristup pravu Europske unije.
 
Osim pravnim dokumentima, novi Eur-Lex nudit će i pristup podacima o zakonodavnim postupcima koji su dosad bili dostupni u bazi podataka PreLex, što znači da će PreLex nakon javnog pokretanja novog Eur-Lex-a – zapravo prestati postojati.
 
Trenutačno je u tijeku testiranje funkcionalnosti novog portala te punjenje repozitorija za diseminaciju sadržaja i meta podataka, pa se čini da će nakon što ta faza završi, u digitalnom obliku biti dostupan cjelokupan sadržaj Službenog lista EU od 1952. godine do danas.
 
Osim toga, stranica novog Eur-Lex-a potpuno je redizajnirana kako bi se osigurala jednostavnija navigacija. Omogućuje pregledavanje pravnih zbirki i direktorija, te tri razine pretraživanja: brzo, napredno ili stručno.
 
Također, korisnici će kroz Eur-Lex moći dobiti uvid u cjelokupan zakonodavni proces uključujući pristup dokumentima koji se u tom procesu pojavljuju, a imat će i mogućnost svojim vlastitim potrebama prilagoditi izgled početne stranice, način listanja rezultata pretrage, kao i prikaz pojedinačnih rezultata.
 
Novost je i mogućnost višejezičnog usporednog prikaza tri jezične verzije dokumenta, u različitim formatima, a tu je i niz dodatnih funkcionalnosti – poput spremanja odabranih dokumenata ili spremanja pretraživanja, RSS feedovi, komunikacija s ostalim korisnicima portala, a osim toga korisnici će moći jednostavno i besplatno ponovno koristiti sadržaje baze podataka Eur-Lex.
 
U skoro vrijeme predviđa se i usvajanje akata koji će omogućiti da elektroničke verzije Službenog lista i Zbirke sudske prakse EU budu pravno valjane, čime ova baza podataka dobiva još veću važnost.

Za više informacija o najavljenim promjenama podgledajte letak o novom Eur-Lex-u.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: