Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
30.9.2012..

O financiranju europskih političkih stranaka

 
Prijedlogom o statutu i financiranju europskih političkih stranaka što ga je objavila 12. rujna 2012., Europska komisija želi osnažiti sposobnost političkih stranaka na europskoj razini da boljom vidljivošću, prepoznatljivošću, učinkovitošću, transparentnošću i odgovornošću stvore istinski europsku javnu sferu i izraze volju građana Europske unije.
 
Kako navodi potpredsjednik Komisije Barroso, samo one europske političke stranke i političke fondacije koje su u punom smislu transnacionalne, mogu izraziti pravu volju građana država članica te ih artikulirati na europskoj razini. Taj je korak od posebne važnosti u svijetlu nove, osnažene uloge Europskog parlamenta u zakonodavnom procesu koja mu je dodijeljena temeljem odredaba Lisabonskog ugovora.
 
Upravljanje političkim strankama na europskoj razini bilo je uređeno Uredbom iz 2003. koja je, nakon što je 2007. godine izmijenjena, među ostalim, europskim političkim fondacijama otvorila put ka financiranju iz proračuna EU. Nov prijedlog Komisije zapravo objednjuje većinu zahtjeva Europskog parlamenta za kvalitetnijim uređenjem ovog pitanja, a koji su bili sadržani u tzv. izvještaju Giannakou.
 
Prijedlogom je predviđeno davanje pravne osobnosti europskim političkim strankama i fondacijama na europskoj razini, a njihova bolja prepoznatljivost svakako bi im omogućila jednostavnije djelovanje unutar država članica. Značajan je to doprinos porastu interesa građana za izbore na europskoj razini, te vjerojatan doprinos boljem odazivu birača na europske parlamentarne izbore, što samo po sebi povećava demokratski kredibilitet Europske unije.
 
Političke stranke koje žele biti priznate na europskoj razini morat će ispuniti visoke kriterije u odnosu na internu demokratičnost, upravljanje, odgovornost, transparentnost i poštovanje vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Svi aspekti stranačkog financiranja bit će uređeni sveobuhvatnim setom propisa koji će zahtijevati precizno izvještavanje i provedbu kontrole. U slučajevima kršenja pravila bit će uveden režim upravnih sankcija.
 
Nije predviđen utjecaj na okvirne iznose unutar proračuna EU namijenjene financiranju političkih stranaka i fondacija. No, pravila vezana uz takvo financiranje bit će uravnotežena i prilagođena njihovim specifičnim potrebama i okolnostima u kojima djeluju. Europske političke stranke bit će obvezne objaviti imena donatorskih organizacija koje su im dodijelile sredstva u iznosu većem od tisuću eura na godinu, dok će godišnji limit za pojedinačne donacije biti od 12 do 25 tisuća eura.
 
Više:
 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: