Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2.11.2012..

Novi broj biltena EUROPA info

Objavljen je novi, listopadski broj biltena EUROPA info koji donosi pregled najvažnijih događanja u EU u posljednih mjesec dana.

Osim osvrta na nedavno objavljeno izvješće Europske komisije o nadzoru hrvatskih priprema za članstvo u EU, kao i na zaključke summita Europskog vijeća održanog u drugoj polovici listopada, iz sadržaja izdvajamo i Komisijin paket prijedloga za poticanje industrijskog rasta u Europskoj uniji, te prijedlog mjera za unaprjeđenje unutarnjeg tržišta koje vapi za strukturalnim reformama koje bi ublažile trenutačan rast nezaposelnosti, posebice mladih, te rast siromaštva koje pogađa velik broj europskih građana.

Što se tiče novog zakonodavstva EU, Vijeće EU je - u području prava intelektualnog vlasništva - usvojilo konačan tekst Direktive o digitalizaciji i dostupnosti djela poznatih pod engleskim nazivom orphan works čime se uspostavlja jasan pravni okvir za njihovo korištenje.

Izdvajamo i nekoliko zanimljivih studija i izvješća – primjerice Studiju o jeziku i prevođenju u međunarodnom i u europskom pravu, Izvješće o plaćama nastavnika u EU, te Eurostatov regionalni godišnjak za 2012. u kojem su dostupni i podaci za hrvatske regije.

Iz sudske prakse Europskog suda izdvojili smo presudu koja se odnosi na obvezu pružanja kompenzacije putnicima u zračnom prometu u slučaju uskraćenog ukrcaja od strane avio kompanije. Tu je i presuda u kojoj se Sud bavi pitanjem diskriminacije na temelju državljanstva, pa će tako sada studenti s državljanstvom jedne od članica EU, a koji studiraju u drugoj državi članici, imati pravo na jednake povlastice kao i lokalni studenti.

Ovaj broj sadrži i podlistak pod naslovom Nebo nad Europom u kojem autorica Branka Marušić analizira prijepore oko uključivanja zrakoplovnog prometa u europski sustav trgovanja emisijama.

Više:

EUROPA info br. 19 / listopad 2012.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: