Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
3.1.2013..

EUROPA biblio - novi broj

Objavljen je novi broj biltena EUROPA biblio u kojem ćete pronaći opsežan bibliografski pregled stručnih i znanstvenih radova i članaka objavljenih u domaćoj i stranoj periodici od srpnja do prosinca 2012. godine, kao i pregled zakonodavstva i odabranih službenih dokumenata Europske unije iz istog razdoblja. 
 
Sadržaj je predstavljen u 20 glavnih tematskih poglavlja uz koja je navedena i njihova detaljna tematska podpodjela čime vam je omogućeno da preciznije locirate dokumente što se odnose na vrlo specifično područje. 
Unutar tematskih poglavlja reference članaka i knjiga prezentirane su abecedno prema prezimenu autora, a potom slijede reference službenih dokumenata poredane obrnutim kronološkim slijedom.
 
Također, na kraju biltena pronaći ćete i abecednokazalo autora u kojem je uz svako ime naznačen broj stranice na kojoj se spominje djelo ili rad odabranog autora. 
Sadržaj svih izdanja biltena EUROPA biblio dostupan je na adresi: http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=108 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: