Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
8.1.2015.. EUROPA info br. 36
3.6.2014.. EUROPA info 34/35
6.5.2014.. Nova vijest
31.12.2013.. Novi broj EUROPA info
18.9.2013.. Sankcije Hrvatskoj
6.6.2013.. EUROPA info 26-27
4.1.2013.. Irska na čelu EU
3.7.2012.. Cipar na čelu EU
12.5.2011.. Obiteljsko nasilje
10.5.2011.. O jednakom postupanju
5.5.2011.. Željeznice

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: