Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Direktoriji i kontakt podaci

 

 • EUROPA: Who is who? [Ured za publikacije]
  Trebate li ime, adresu ili kontakt podatke zaposlenika institucija EU uključujući članove Europskoga parlamenta, pronaći ćete ih u ovoj bazi podataka.

 

 • Commission Directory [Europska komisija]
  Izvor kontakt podataka o svim službenicima Europske komisije, uključujući njihove izravne telefonske kao i brojeve faksa. Pretraživati se može prema imenu, odjelu ili ključnoj riječi.

 

 

 

 • Europska komisija: Registar lobista [Europska komisija]
  Kontakt podaci lobističkih i interesnih skupina i organizacija koje svoje interese promiču u kontaktu sa službenim institucijama EU-a. Upis u registar nije obvezan, a trenutačno sadrži više od 2000 registriranih udruga i organizacija.

 

 • Your MEPs [Europski parlament ] 
  Kontakt podaci svih članova Europskoga parlementa.

 

 • Registar stručnih skupina [Europska komisija]
  Stručne skupine su savjetodavna tijela (sastavljena najčešće od stručnjaka iz pojedinih država članica) koja pomažu Komisiji i njezinim službama u pripremi zakonodavnih prijedloga i inicijativa. Registar sadrži podatke o kategorijama članova skupine, zadacima skupine I njihove kontakt podatke. 


 


Datum posljednje nadopune: 29. 3. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: