Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

European Sources Online

European Sources Online informacijski je servis specijaliziran za pretraživanje širokog raspona materijala o politikama, pravu, institucijama, tijelima i agencijama Europske unije.
 
ESO sadrži bibliografske podatke ili cjelovite tekstove niza izvora - od monografskih publikacija, udžbenika, službenih dokumenata i priopćenja za javnost institucija EU, članaka objavljenih u stručnim i znanstvenim časopisima, sektorskih izvještaja institucija EU, radnih dokumenata nevladinih organizacija i akademskih institucija, tematskih informacijskih vodiča, do statističkih podataka i referentnih izvora.
 
Pristup servisu European Sources Online (ESO) od 2014. godine je slobodan i besplatan.  

Dodatne informacije o servisu ESO dostupne su na stranicama Sveučilišta u Cardiffu, Velika Britanija, uključujući prezentaciju servisa na hrvatskom jeziku.
 
Za pomoć u pretraživanju i upite vezane uz izvore informacija o EU: eu-info@pravo.hr ili acar@pravo.hr , T: 45 64 314
 


Datum posljednje nadopune: 3. 6. 2014. 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: