Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Europsko pravo

Europska unija – kao jedinstvena organizacija u kojoj se susreću značajke države s onima međunarodne organizacije – razvila je vlastiti pravni poredak koji se razlikuje od međunarodnog prava te čini sastavni dio pravnih poredaka država članica EU.

Njezin se pravni poredak temelji se na različitim izvorima prava. Raznolika priroda tih izvora nametnula je strukturu njihove hijerarhije u čijem se središtu nalazi primarno pravo koje čine akti država članica (riječ je o pravnim izvorima koje su izravno, bez posredovanja institucija Europske unije prihvatile države članice), opća načela prava koja se artikuliraju kroz praksu Europskog suda, međunarodni ugovori što ih je sklopila Europska unija, te sekundarno pravo temeljeno na odredbama Osnivačkih ugovora.  

Također, izvor prava EU je i sudska praksa Europskog suda.

Uvriježen pojam acquis odnosi se na ukupno pravno nasljeđe Europske unije, a obuhvaća sve gore spomentue kategorije prava.

Deklaracija br. 17 dodana Lisabonskom ugovoru podsjeća kako 'u skladu s utvrđenom sudskom praksom Suda EU-a, Ugovori i pravo što ga je Unija usvojila temeljem Ugovora imaju primat nad pravom država članica…'

Sadržaj rubrike:

 

 


Datum posljednje nadopune: 23. 4. 2013.
 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: