Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Međunarodno pravo

 


 

Izvori i vodiči u području međunarodnog prava
 

 

 • ASIL - American Society of International Law [American Society of International Law]  
  Web stranica Američkog društva za međunarodno pravo (American Society of International Law - ASIL), neprofitne, obrazovne institucije uspostavljene 1906. godine. Nudi, među ostalim, pristup publikacijama i istraživačkim alatima u području međunarodnog prava. Obuhvaća nekoliko alata: e-ISIL (Electronic Information System for International Law); e-RG (Electronic Research Guide); i-Lex (Case Referencing Tool); asil-EX (Electronic Publication Index)

 

 • Avalon Project [Yale University, US] 
  Zbirka dokumenta u području prava, povijesti i diplomacije, obuhvaća starije, ali i suvremene izvore.

 

 

 • Constitution Finder [T.C. Williams School of Law, University of Richmond]
  Pristup tekstovima ustava svjetskih država, u engleskom prijevodu.

 

 

 

 • FLAG – Foreign Law Guide [University of London, Institute of Advanced Legal Studies, UK]
  Zajednički internetski portal za pristup zbirkama u području komparativnog i međunarodnog prava u fondovima knjižnica britanskih sveučilišta kao I nacionalne knjižnice.

 

 • FLARE - Foreign Law Research [Institute of Advanced Legal Studies, UK]
  FLARE je projekt na kojemu surađuje više institucija u Velikoj Britaniji. Cilj mu je poboljšati dostupnost materijala u području stranog, komparativnog i međunarodnog prava, ponajprije britanskoj akademskoj zajednici.

 vrh

 • Foreign Law Translations [Institute for Transnational Law, School of Law – University of Texas at Austin, US]
  Stranica nudi pristup engleskim prijevodima pravnih tekstova Francuske, Njemačke, Austrije i Izraela iz područja ustavnog, upravnog, ugovornog i krivičnog prava.

 

 • Globalcourts - Supreme Court decisions from around the World
  Vodič za pravne istraživače koji traže informacije o odlukama vrhovnih sudova svjetskih država. Obuhvaćeno je 129 država i njihovih vrhovnih sudova, a ukoliko nije omogućen izravan pristup odlukama tih sudova, stranica upućuje na druge načine pronalaženja takvih odluka.

 

 

 • GLIC - Global Legal Information Catalog [Library of Congress, US]
  Katalog omogućuje pronalaženje publikacija što u engleskom prijevodu sadrže zakonodavstvo i pravne tekstove o specifičnim temama u okviru međunarodnog ili nacionalnog prava svjetskih država.

 

 • GLOBALEX [New York University, School of Law; Hauser Global Law School Program]
  Globalex nudi pristup visoko kvalitetnim online izvorima za istraživanje u području prava. Rubrika posvećena međunarodnom i komparativnom pravu sadrži više od 20 vodiča što su ih priredili renomirani pravni stručnjaci iz cijelog svijeta. 

 

 • Guide to Law Online [Library of Congress, US] 
  Vodič kroz online pravne izvore Kongresne knjižnice u Washingtonu. Informacije su organizirane s obzirom na jurisdikciju i prezentirane u četiri glavna poglavlja: međunarodno pravo, Sjedinjene Američke Države – savezna razina, Sjedinjene Američke Države – države i područja, i nacije svijeta, (od Afganistana do Zimbabvea).

 

 • GLM - Global Legal Monitor [Library of Congress, US] 
  Online servis za praćenje novosti u području prava u cijelom svijetu. Baza se nadopunjuje redovito, a informacije crpi iz Globalne pravne informacijske mreže (GLIN), službenih pravnih publikacija na nacionalnoj razini te iz pouzdanih servisa vijesti.

 

 • HCCH - Hague Conference on Private International Law [The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commeercial Matters)
  Haška konfenecija za međunarodno privatno pravo međuvladina je organizacija koja radi na kontinuiranom ujednačavanju odredaba međunarodnog privatnog prava. To je tijelo uključeno u proces pregovora i pripreme multilateralnih konvencija u područjima kao što su međunarodna pravosudna i upravna suradnja, sukob pravnih pravila vezanih uz ugovore, odštete, obveza uzdržavanja, položaj i zaštita djece, odnosi među supružnicima, oporuke, te provedba sudskih odluka stranih sudova. Web stranica omogućuje pristup cjelovitim tekstovima konvencija Haške konferencije, podacima o njihovu statusu te njihovim prijevodima na brojne jezike. Dostupna je i s njima povezana sudska praksa i bibliografije.

 

 • ILO-Lex [International Labour Organisation]
  ILOLEX je trojezična baza podataka koja sadrži konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, a uključuje i podatke o ratifikaciji pojedinih konvencija, kao i brojne druge dokumente.

 

 • International Constitutional Law [Institut für öffentliches Recht, Universität Bern]
  Stranica nudi pristup tekstovima ustava i s njima povezanim dokumentima u engleskom prijevodu. Tekstovi su indeksirani tako da je moguće jednostavno usporediti odredbe pojedinih ustava u odabranim područjima.

 

 • International & Foreign Law by Subject [Washburn University, School of Law, US]
  Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta Washburn (SAD) održava ovaj koristan web alat za pristup online pravnim izvorima. Informacije su organizirane abecedno, tematski ili prema zemljopisnoj lokaciji.

 

 

 • LegislatiONline [OSCE]
  Stranica je nastala u okrilju Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OIDHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, a nudi izravan pristup međunarodnim normama i standardima što se odnose na specifična pitanja ljudskih prava. Baza podataka sadrži odabrane pravne tekstove iz država koje djeluju u okviru Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, kao i međunarodne pravne tekstove. Dostupni podaci i ostale informacije na ovoj stranici namijenjeni su kreatorima zakona u svim državama članicama Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE).

 

 • Lexadin – The World Law Guide [Lexadin, NL]
  Zbirka organiziranih poveznica na niz pravnih izvora informacija na internetu, što ju održava Lexadin, servis za pravnu tehnologiju sa sjedištem u Nizozemskoj. Vodič nudi tisuće linkova na pravne izvore u više od 40 država svijeta, a sadržaj je prezentiran u nekoliko kategorija: pravne tvrtke, zakonodavstvo, pravni fakulteti, sudovi i sudska praksa, članci, organizacije.

vrh

 

 • NATLEX [International Labour Organisation]
  Baza podataka Međunarodne organizacije rada koja sadrži nacionalno zakonodavstvo vezano uz radno pravo, socijalnu zaštitu i ljudska prava u tom kontekstu. Dostupni su sažeci pojedinih akata, reference, a ukoliko je moguće priložen je i link na cjelovit tekst akta. Sadržaj je dostupan na službenim jezicima Međunarodne organizacije rada – engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

 

 • PARLIT [Inter-Parliamentary Union] 
  Baza podataka sadrži bibliografske reference o ulozi, strukturi i radnim metodama nacionalnih parlamenata kao i o izbornim sustavima. 

 

 

 • RULAC - Rule of Law in Armed Conflicts Project [University of Geneva, Academy for International Humanitarian Law and Human Rights]
  Inicijativa Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava Sveučilišta u Ženevi ima za cilj poduprijeti primjenu i provedbu prava u oružanim sukobima. Baza podataka prati u kojoj se mjeri države uključene u ratne sukobe pridržavaju pravnih normi.

 

 • United Nations: Audiovisual Library of International Law [United Nations]
  Audiovizualna knjižnica međunarodnog prava jedinstven je multimedijski servis što neograničenom broju korisnika nudi pristup kvalitetnim materijalima za nastavu i istraživanje u području međunarodnog prava. Knjižnica obuhvaća tri glavna segmenta: Historic Archives, Lecture Series i Research Library.

 

 

 • United Nations: Charter [United Nations]
  Pristup službenom tekstu Povelje Ujedinjenih naroda koja je potpisana 26. lipnja 1945. u San Francisku na koncu konferencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj organizaciji. Statut Međunarodnog suda integralni je dio Povelje koja, među ostalim, definira ciljeve, glavne organe i ulogu Ujedinjenih naroda.

 

 • The United Nations (research guide), Hester Swift, March 2009 [Institute of Advanced Legal Studies, University of London]
  Vodič za istraživanje izvora Ujedinjenih naroda, obuhvaća ugovore, sudsku praksu, knjige, periodiku, i td.
 vrh
 
 • United Nations Treaty Collection [United Nations]
  Slobodan pristup obilju informacija o međunarodnim ugovorima što pokrivaju niz područja uključujući ljudska prava na međunarodnoj razini, međunarodno pravo, međunarodnu sigurnost, pitanja izbjeglica, i td. Tekstove ugovora moguće je preuzeti ili možete provjeriti status pojedinog ugovora.
 
 • United Nations: ODS – Official Document System of the United Nations [United Nations]
  Baza podataka nudi slobodan pristup cjelovitim tekstovima Ujedinjenih naroda objavljenih u većini slučajeva nakon 1993. godine, a stariji se dokumenti također sustavno doddaju u bazu podataka. Također, dostupne su rezolucije Opće skupštine, Vijeća sigurnosti, Ekonomskog i socijalnog vijeća od 1946. godine nadalje. U ovoj bazi nećete pronaći priopćenja UN-a, publikacije namijenjene prodaja te ugovore UN-a.
 
 • UN-I-QUE – UN info quest [United Nations]
  Ova baza podataka  - nastala u okrilju knjižnice Dag Hammarskjold u Den Haagu - omogućuje pronalaženje referenci materijala i dokumenata UN-a objavljenih nakon 1946. godine. Obuhvaćeni su godišnji izvještaji odbora i komisija Ujedinjenih naroda, monografske publikacije i časopisi što ih objavljuje UN, kao i izvještaji s raznih konferencija. 


 

 • United Nations: International Law [United Nations]
  Stranica Ujedinjenih naroda posvećena međunarodnom pravu. Početna stranica nudi linkove na razne odjele i agencije UN-a čija je djelatnost povezana s međunarodnim pravom, uključujući Ured za pravne poslove i UNCITRAL. Također, tu su i veze na međunarodne sudove i pravosudna tijela poput Međunarodnog suda i Međunarodnog kaznenog suda. Dostupan je također vodič za istraživanje u području međunarodnog prava što ga je priredila knjižnica Dag Hammarskjöld.

 

 • WLII - World Legal Information Institute [World Legal Information Institute]
  The World Legal Information Institute (WorldLII) informacijski je sustav što nudi slobodan pristup primarnim i sekundarnim pravnim izvorima i materijalima (zakonodavstvo i sudska praksa) država diljem svijeta i različitih jurisdikcija. Sustav je razvio Australo-azijski institut za pravne informacije (Australasian Legal Information Institute) u partnerstvu s brojnim srodnim institucijama. Dostupno kazalo omogućuje pregledavanje sadržaja prema državi ili regiji (Afrika, Azija, Australija, Europa, Sjeverna Amerika, Pacifički otoci) ili prema specifičnom obliku građe (zakonodavstvo, sudska praksa, ugovori, pravni časopisi i ostali materijali). Također, sadržaju ovog servisa može se pristupiti i putem pretraživača, unutar kojeg su dostupni i vodiči alati za pomoć u pretraživanju. 

 

 • WLII: International Law Library [World Legal Information Institute]
  Knjižnica međunarodnog prava nastala uz pomoć svih institute z apravne informacije čije su baze podataka pretražive putem servisa World Legal Information Institute. Uključuje zbirku međunardonih ugovora i zbirku međunarodnih sudova. 

 

 • WTO Docs Online [World Trade Organization]
  Baza podataka Svjetske trgovinske organizacije nudi pristup dokumentima WTO-a, uključujući njihova priopćenja za javnost i cjelovite tekstove WTO sporazuma.

 


 Međunarodne organizacije

 


 

vrh

Glavna tijela Ujedinjenih naroda 
 
Specijalizirane agencije i organizacije Ujedinjenih naroda
 
 

vrh


Međunarodni sudovi i pravosudna tijela

(popis nije sveobuhvatan)

 

vrh


Datum posljednje nadopune: 20. 5. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: