Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Službeni list EU

Službeni list EU


Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) najvažniji je izvor informacija o aktivnostima svih institucija i tijela Unije, te izvor primarnog, sekundarnog i dodatnog prava te sporazuma s trećim zemljama.  Službeni list izdaje Ured za službene publikacije (Publications Office) svakodnevno na 23 službena jezika Unije i to u tri serije: L, C i S

Elektronička verzija Službenog lista Europske unije postat će od 1. srpnja 2013. pravno valjana slijedom odredaba Uredbe br. 216/2013 što ju je Vijeće EU prihvatilo 7. ožujka 2013., a koja je potom objavljena u Službenom listu EU L 69 od 13. ožujka 2013.

Nakon stupanja Lisabonskog ugovora na snagu struktura Službenog lista EU donekle je izmijenjena o čemu je više informacija dostupno ovdje.

Službeni list serija L (legislation)


U Službenom listu serije L objavljuju se pravni akti sekundarnog zakonodavstva što su slijedom odredaba iz Članka 297 UFEU (pogledati na 176. stranici Ugovora o funkcioniranju EU) svrstani u sljedeće rubrike:

L I: Zakonodavni akti

L II: Nezakonodavni akti

L III: Ostali akti

L IV: Akti usvojeni prije 1.12.2009. u okviru Ugovora o EZ-u, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o Euratomu

Rubrika Zakonodavni akti sadrži uredbe, direktive, odluke i proračun, upravo tim redom. Zbunjujuće je što i rubrika Nezakonodavni akti također uključuje specifičnu vrstu uredaba, direktiva i odluka, te međunarodne sporazume, preporuke, smjernice, pravilnike i akte što su ih usvojila tijela nastala sklapanjem međunarodnih sporazuma.

Unatoč promjenama u rasporedu i prezentaciji, i nadalje su tri najvažnije vrste akata: uredbe, direktive i odluke:


Uredbe (regulations). Izravno su primjenjive i obvezujuće u svim svojim dijelovima za sve države članice te ih nije potrebno posebnim mjerama inkorporirati u nacionalno zakonodavstvo. Datum od kojega uredba postaje primjenjiva naznačen je u njezinu tekstu, a to je najčešće, iako ne isključivo, 20 dana od dana objavljivanja u Službenom listu.


Direktive (directives). Obvezuju države članice na provedbu postavljenog cilja, a državi članici ostavljaju slobodu izbora načina i sredstva koje će upotrijebiti kako bi postigla zadani cilj. U praksi su direktive vrlo precizne, pa državi članici ostavljaju vrlo malo manevarskoga prostora. Uvid u stanje provedbe direktiva u državama članicama može se dobiti na stranici Glavnoga tajništva Europske komisije. Na kraju teksta svake direktive (prije eventualnih aneksa) nalazi se i datum do kada države članice moraju implementirati odredbe direktive u svoje pravne sustave.

Odluke Komisije ili Vijeća (decisions). Obvezujuće su u svim aspektima za one na koje se odnose, a to mogu biti pojedine države članice, poduzeća ili osobe.


Akti koji se odnose na pitanja vezana uz poljoprivrednu politiku ili carinsku uniju i koji su važeći samo tijekom kratkog razdoblja tiskani su blijedim slovima, dok su svi drugi akti tiskani kurzivom i njihovu naslovu prethodi zvjezdica.

Službeni list serija C

I serija C Službenoga lista EU (čiji naziv dolazi od francuskog communication) doživjela je slične promjene kao i serija L, pa se sada sastoji od pet glavnih rubrika:

CI: Rezolucije, preporuke, mišljenja

CII: Obavijesti (međunarodni sporazumi, zajedničke deklaracije, obavijesti institucija i tijela, te agencija)

C III: Pripremni akti

C IV: Oglasi (Notices) (uključujući tečajnu listu za euro)

C V: Najave (Announcements) (uključujući pozive na natječaje)

Komisija u toj seriji objavljuje prijave namjere provedbe koncentracije, a Europski sud popis novih predmeta i odluka te operativne dijelove presuda. Revizijski sud objavljuje svoj godišnji izvještaj kao i posebne izvještaje što se odnose na pojedine aspekte politika EU.

U posebnom izdanju serije C označenom slovom A objavljuju se natječaji za popunu radnih mjesta u institucijama Unije (primjerice OJ C 53 A, 2010) i katalog raznolikosti biljnih vrsta i njegove nadopune (Common catalogue of varieties of vegetable species), (primjerice OJ C 12 A, 2010).

Zbog rastućeg obima tiskanog materijala i s time povezanih troškova, Ured za publikacije odlučio je 1999. godine pokrenuti novu – isključivo elektroničku seriju Službenog lista pod kraticom OJ CE te u nju iz serije C prebaciti određene kategorije tekstova i tako smanjiti troškove tiskanja.

Postupno su se u seriji CE (dostupnoj isključivo u bazi podataka EUR-Lex ili na CD-rom-u) počeli objavljivati zakonodavni prijedlozi, zapisnici sa sjednica Europskog parlamenta, pisana pitanja i odgovori, kao i zajednička stajališta Vijeća u zakonodavnom postupku. Radi olakšavanja pristupa papirnatom izdanju Službenog lista i zakonodavstvu Europske unije, Ured za publikacije pokrenuo je 1980. publikaciju pod nazivom Direktorij važećeg zakonodavstva (Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions), isprva kao godišnje, a kasnije kao polugodišnje izdanje (objavljivano u lipnju i prosincu) u dva dijela. Prvi dio (Analytical Register) donosio je popis svih važećih pravnih akata razvrstanih u 20 tematskih područja, dok je drugi dio (Chronological / Alphabetical index) kroz numerički pregled važećih pravnih akata (koristeći njihove CELEX brojeve) omogućavao pronalaženje referenci na Službeni list. Direktorij u papirnatom izdanju ukinut je 2004. godine, te je od tada dostupan isključivo u elektroničkom obliku u bazi podataka EUR-Lex.

Službeni list serije S (Supplement to the Official Journal of the European Union)

U seriji S Službenog lista (Supplement to the OJ) objavljuju se pozivi na javne radove ili nabavke u skladu s direktivama o javnim nabavkama. Do 1998. ta je serija izlazila u papirnatom izdanju, no od 1998. dostupna je isključivo u u elektroničkom obliku – na CD ROM-u ili putem interneta u bazi podataka TED (Tenders Electronic Daily).

U seriji S svakodnevno se objavljuje više od 1000 tendera, a godišnji ugovori za javne radove i nabavke vrijedni su više od 500 milijarda eura.
   


Datum posljednje nadopune: 17. 4. 2013.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: