Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Sudska praksa

Pojam "sudska praksa" odnosi se na sve odluke Suda Europske unije (Court of Justice of the European Union), tj. tri suda što djeluju u njegovu sastavu: Europskog suda (European Court of Justice - ECJ), Općeg suda (General Court, ranije Prvostupanjski sud ili Court of First Instance - CFI) i Suda za službenike EU-a (Civil Service Tribunal - CCT).

Predmeti pred Europskim sudom nose oznaku C (primjerice C-91/92), oni pred Općim sudom oznaku T (primjerice T-83/91 Tetra Pak v Commission [1994] ECR II-755), a predmeti pred Sudom za službenike EU-a oznaku F (primjerice F-22/06). Predmeti koji datiraju prije 1989. imaju samo broj, ne i slovo kojim se od te godine označava sud na kojem se predmet vodi. Primjer: Predmet C-91/92 Faccini Dori v Recreb [1994] ECR I-3325
Ovaj primjer uključuje sljedećih šest elemenata:

  • Broj predmeta (C-91/92) iz kojeg se vidi kada je predmet zaprimljen od stane Europskog suda (u ovom slučaju 1992. godine),
  • Imena stranaka u sporu (Faccini Dori v Recreb),
  • Godinu u kojoj je donesena presuda navedena je u uglatim zagradama (1994.),
  • ECR – European Court Reports (Zbirka sudske prakse),
  • Dio I (od 1989.) – Europski sud; (Dio II – Opći sud, ranije Prvostupanjski sud),
  • Broj stranice u Zbirci sudske prakse na kojoj počinje tekst presude.

 

Zbirka sudske prakse

Sudska praksa Europskoga suda i Općeg suda objavljuje se u tiskanoj publikaciji pod nazivom European Court Reports ili u punom nazivu Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance (u naslovu Zbirke i dalje se pojavljuje ranije ime Općeg suda – Court of First Instance).

Ta je zbirka jedini pravno valjani izvor presuda Europskoga suda i mišljenja nezavisnih odvjetnika. Godišnje izlazi između devet i dvanaest svezaka, a posljednji u godini donosi i kronološki popis sudskih odluka u toj godini, popis predmeta prema broju, abecedni popis stranaka u sporovima, popis citiranih članaka Ugovora te popis područja na koja su se predmeti odnosili. S obzirom na vrijeme potrebno za prevođenje sadržaja Zbirke na sve službene jezike Unije, Zbirka sudske prakse izlazi sa zakašnjenjem od 18 mjeseci do dvije godine. Preliminarni tekstovi presuda i mišljenja objavljuju se na web stranicama Suda nekoliko dana nakon što su usvojeni.  

Online pristup sudskog praksi

Pristup sudskoj praksi u elektroničkom obliku omogućen je na stranici Europskog suda bilo putem numeričkog popisa predmeta ili kroz pretraživač sudske prakse pod imenom InfoCuria. Popis predmeta prema njihovu broju obuhvaća predmete od 1953. do 1988. godine i zatim od 1989. za Europski sud; od 1989. nadalje za Opći sud, i od 2004. nadalje za Službenički sud.

Od siječnja 2012. stranica Suda nudi i potpuno nov, restrukturiran i znatno unaprijeđen pretraživač sudske prakse pod nazivom InfoCuria. Osim toga, za pregledavanje novije i pretraživanje cjelokupne sudske prakse Europskog suda dobro je koristiti i bazu podataka Eur-Lex koja nudi pretraživanje prema nizu kriterija (broj predmeta, vrsta postupka, referenca iz Zbirke sudske prakse, pojmovi u tekstu sudske odluke, itd.). Na stranici Suda dostupno je i nekoliko referentnih publikacija koje su korisne u svakom ozbiljnom istraživanju vezanom uz sudsku praksu:

  • U publikaciji pod nazivom NOTES – Références de doctrine (engl. Annotations of judgments) Europski sud objavljuje kronološki popis presuda Europskoga suda, Općeg suda i Suda za službenike EU-a s referencama stručnih i znanstvenih članaka koji su o pojedinoj sudskoj presudi objavljeni u relevantnim pravnim i ostalim časopisima. Publikacija je dostupna u tri odvojena dijela: Part I – 1954. – 1988. ; Part II – 1989. – 2004. i Part III – 2005.- ...
  • Publikacija pod nazivom Table alphabétique des matières (engl. Alphabetical Table of Subject-matter) donosi abecedni popis pravnih pitanja na koja se odnose presude i ostali dokumenti Suda. Publikacija je dostupna samo na francuskom jeziku;
  • U publikaciji Répertoire de jurisprudence communautaire (engl. Digest of the case-law) Sud objavljuje sažetke presuda i odluka sva tri suda od njihova osnutka. Sažeci su prezentirani u osam tematskih poglavlja, a i ova je publikacija dostupna samo na francuskom jeziku.


Sažeci novih presuda Europskog suda objavljuju se u Službenom listu EU (serija C) (primjerice OJ C 92, 2008. ), te na stranici samog Suda u rubrici Press Releases .  

 


 

Datum posljednje nadopune: 23. 4. 2013.
 

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: