Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Članci EU-RH

Rubrika sadrži bibliografski pregled članaka objavljenih od 2009. godine nadalje u domaćoj ili stranoj znanstvenoj i stručnoj periodici, što se odnose na Hrvatsku u kontekstu pristupanja Europskoj uniji. Članci su prezentirani abecedno prema imenu autora ili naslovu, u 15 okvirnih tematskih područja. Kod članaka čiji su tekstovi slobodno dostupni priložen je link na cjelovit tekst, dok tekstove ostalih članaka treba potražiti u fondovima pravnih ili drugih knjižnica.

 
 

 


 

Odnosi između Hrvatske i EU

 

ANČIĆ, Nediljko Ante. Ponosno i uzdignuta čela u EU?! // Nova prisutnost. – 8(2010), br. 3 ; str. 412. 

ASHBROOK, John E. Croatia, euroskepticism and the identity politics of EU enlargement // Problems of Post-communism. – 57(2010), br. 3 ; str. 23. 

BABIĆ, Mate. Irski poučak za Republiku Hrvatsku // Informator. – 59(2011), br. 5958 ; str. 1. 

BATT, Judy [et al.]. War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans // Chaillot Papers. – (2009), br. 116 ; 107 str.   

BEKIĆ, Andrea. London i Bonn – dva pola politike Europske zajednice prema priznanju Republike Hrvatske 1991. godine // Časopis za suvremenu povijest. – 42(2010), br. 2 ; str. 339. 

CARATAN, Branko. The European Union, South-Eastern Europe and the Europeanization of Croatia // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 171. 

CRNKOVIĆ, Andrija. Pad u Uniju bez duše // Nova prisutnost. – 8(2010), br. 3 ; str. 417. 

HRVATSKA u EU: Kakva prilika // Banka. – (2011), br. 7 ; str. 70. 

IVANKOVIĆ, Željko. Hrvatska i EU kao Ahil i kornjača // Banka. – 18(2011), br. 2 ; str. 8. 

JURČIĆ, Ljubo ; VOJNIĆ, Dragomir. Quo vadis Croatia? Neke karakteristike momenta razvoja u svjetlu turbulentnih događanja u zemlji i svijetu – kako dalje? Hrvatska na putu u Europsku uniju // Ekonomski pregled. – 60(2009), br. 12 ; str. 754. 

JURKOVIĆ, Rahela. Izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske u pripremama za članstvo u Europskoj uniji // Računovodstvo i financije. – 55(2009), br. 11 ; str. 214. 

JURKOVIĆ, Rahela. Izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske u pripremama za članstvo u Europskoj uniji // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 12 ; str. 218. 

KAZNENOPRAVNI aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. – 17(2010), br. 1 ; str. 265. 

LAUC, Zvonimir. Holistički društveni razvoj Republike Hrvatske i ustavne promjene 2009. // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5815 ; str. 1. 

MÄKI, Johannes-Mikael. EU Enlargement Politics: Explaining the Development of Political Conditionality of ‘Full Cooperation with the ICTY’ towards Western Balkans // Politička misao. – 45(2008), br. 5 ; str. 47.  

MARASOVIĆ, Špiro. Hrvatska EU-patija i EU-tanazija? // Nova prisutnost. – 8(2010), br. 3 ; str. 406. 

MIŠKULIN, Ivica. „Sladoled i sunce“ – Promatračka misija Europske zajednice i Hrvatska, 1991.-1995. // Časopis za suvremenu povijest. – 42(2010), br. 2 ; str. 299. 

OTT, Katarina. Hrvatska i EU: „To znači da sigurno nećemo ući // Banka. – 18(2011), br. 4 ; str. 11. 

PODLONJAK, Robert. Ustavnopravni problemi u svezi s provedbom parlamentarnih izbora i referendumao pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji // Informator. – 59(2011), br. 5992-5993 ; str. 9. 

RENNER, Stephan ; TRAUNER, Florian. Creeping EU Membership in South-east Europe: The Dynamics of EU Rule Transfer to the Western Balkans // Journal of European Integration. – 31(2009), br. 4 ; str. 449.  

RUDOLF, Davorin ml. ; KARDUM, Irena. Sporazum o arbitraži između Hrvatske i Slovenije // Poredbeno pomorsko pravo. – 49(2010), br. 164 ; str. 3. 

RUPNIK, Jacques [ed.] The Western Balkans and the EU: 'the hour of Europe' // Chaillot Paper. – (2011), br. 126, June 2011. Cjelovit tekst 

ŠEKS, Vladimir. Uvod u ustavne promjene // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5813 ; str. 1.  

ŠIMONOVIĆ, Ivan. Napredak u reformi pravosuđa – broj neriješenih predmeta u sudovima smanjen za 42,61% (interview) // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5810 ; str. 1.  

SMERDEL, Branko. Apel eurorealista: sačuvati hrvatski Ustav! (11) // Informator. – 59(2011), br. 5949 ; str. 3.  

STANIČIĆ, Mladen. Hrvatska i EU: šanse postoje, ali… // Financije, pravo i porezi. – (2011), br. 7 ; str. 4. 

TURKALJ, Kristijan ; HOLZER, Branko ; VITALJIĆ, Maja [pripremili]. Nova strategija reforme pravosuđa za Hrvatsku u Europskoj uniji // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 1 ; str. 94.  

TURKALJ, Kristijan [pripremio]. Poglavlje 23. – Ključ završetkapregovorazapristupanjeEuropskojuniji // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 1 ; str. 92. 

VINCEK, Dragutin ; LJUBIŠIĆ, Branka. Institucionalni okvir za zaštitu prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda posebnih svojstava u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji // Pravni vjesnik. – 25(2009), br. 3-4 ; str. 217.  

ZUBER, Marija. Rezultati pregovora o pristupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 9 ; str. 143.

vrh


 Fondovi i programi EU

 

BURIĆ PEJČINOVIĆ, Marija. Učinkovitost korištenja pretpristupnim fondovima Europske unije u Hrvatskoj // Hrvatska javna uprava. – 10(2010), br. 3 ; str. 0. 

U FONDOVI: Još smo bad guys // Banka. – 16(2010), br. 5 ; str. 48.

FONDOVI EU: Ključ je u regijama // Banka. – 18(2011), br. 3 ; str. 74.

FRESL, Ana. Bespovratna sredstva iz pretpristupnog programa IPA // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 4 ; str. 72.

FRESL, Ana. Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA – dio II. Projektna aplikacija // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 10 ; str. 90.

FRESL, Ana. Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA – dio III. Proračun // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 12 ; str. 131.

FRESL, Ana. Javna nabava u projektima koji se financiraju bespovratnim sredstvima iz EU fondova // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 6 ; str. 94.

FRESL, Ana. Najčešći problemi u provedbi EU-projekata // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 9 ; str. 111.

FRESL, Ana. Računovodstvo i revizija na projektima koje financira EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 5 ; str. 50.

FRESL, Ana. Razina izgrađenosti sustava kao uvjet do EU fondova // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 2 ; str. 94.

FRESL, Ana. Revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova // Računovodstvo, revizija I financije. – 21(2011), br. 2 ; str. 212.

FRESL, Ana. Sustav EU fondova u RH i mogućnost korištenja // Računovodstvo, revizija i financije. – 19(2009), br. 12 ; str. 150.

FRESL, Ana. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije i obveze korisnika // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 7 ; str. 119.

JAKOVAC, Pavle ; MALJKOVIĆ, Biljana. Korištenje sredstava pretpristupnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj // Ekonomski pregled. – 61(2010), br. 1-2 ; str. 54.

JURKOVIĆ, Rahela. EU program za cjeloživotno učenje // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 7 ; str. 158.

JURKOVIĆ, Rahela. Pisanje IPA projektnog prijedloga za prijavu na natječaj za bespovratna sredstva // Računovodstvo i financije. – 55(2009), br. 12 ; str. 162.

JURKOVIĆ, Rahela. Plan hrvatskog sudjelovanja u kohezijskom i strukturnim fondovima EU za 2010. i 2013. godinu // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 8 ; str. 117.

LEMAC, Tomislav. Programi Europske unije u funkciji razvoja lokalnih jedinica u RH // Riznica. – (2011), br. 5 ; str. 28.

MALETIĆ, Ivana ; ZRINUŠIĆ, Nada. Sustav korištenja europskih sredstava i računovodstveno evidentiranje prijenosa sredstava pomoći Europske unije // Riznica. – (2011), br. 3 ; str. 10.

MALETIĆ, Ivana. Financijske perspektive sudjelovanja Republike Hrvatske u europskim fondovima // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 8 ; str. 112.

MALETIĆ, Ivana. Knjiženja prijenosa sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije // Financije i porezi. – (2011), br. 2 ; str. 72.

MARKOVIĆ, Višnja. Mjerenje rezultata: projekt // Carinski vjesnik. – 20(2011), br. 3 ; str. 29.

NOVOSELEC, Ivana. EU fondovi: Jesmo li spremni // Banka. – (2011), br. 5 ; str. 72.

PERNAR, Lidija. Revizija sustava upravljanja i kontrola operacijskih programa sufinanciranih sredstvima Europske unije // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 3 ; str. 143. 

 vrh

  

 


   

EU: Institucionalna i opća pitanja

 

BLAGOJEVIĆ, Anita ; MARIĆ, Ivana. Institucija ombudsmana – pojam, porijeklo i razvoj // Pravni vjesnik, Osijek. – 26(2010), br. 1 ; str. 105. 

KOPRIĆ, Ivan. Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe // Hrvatska i komparativna javna uprava. – 11(2011), br. 2 ; str. 435. 

KREGAR, Jopsip. Provođenje nužnih reformi – doprinos državnih tijela i političkih stranaka // Informator. – 58(2010), br. 5889-5890 ; str. 1. 

LALIĆ NOVAK, Goranka. Hrvatska uprava u izvješćima Europske komisije i SIGME 2010.: ograničen napredak u reformi javne uprave // Hrvatska javna uprava. – 10(2010), br. 4 ; str. 0. 

LALIĆ NOVAK, Goranka. Pregled dokumenata SIGME u razdoblju 1992.-2009.: doprinos reformama javne uprave u srednjoj i istočnoj Europi // Hrvatska javna uprava. – 10(2010), br. 2 ; str. 349. 

PETRAŠEVIĆ, Tunjica ; DUIĆ, Dunja. Međunarodnopravni subjektivitet Europske unije // Pravni vjesnik, Osijek. – 26(2010), br. 1 ; str. 53. 

ŠIKLIĆ ODAK, Vesna. Izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 11 ; str. 58 [Prilog uz RRiF, br. 11/2010.] 

ŠIKLOĆ ODAK, Vesna. Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament // Informator. – 58(2010), br. 5905-5906; str. 1. 

SMERDEL, Branko. Odgovornost vlade u europskom kontekstu: Kako europske (parlamentarne) institucije “rade svoj posao” // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 60(2010), br. 3-4 ; str. 631. 

VALDEVIT, Mirna ; GODINIĆ, Ljubica. Harmoniziranje službene statistike Republike Hrvatske s Eurostatom // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. – 7(2009), br. 2 ; str. 161. 

VUJIČIĆ, Tijana (priredila). Institucionalni okvir Europske unije // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 7-8 ; str. 100.

vrh

 


 

Građani i politika, pravosuđe, pravosudna suradnja, azil, ljudska prava

 

ADAMOVIĆ, Zdravko ; BARBALIĆ, Boris. Retrospektiva provedbe integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske u 2008. // Carinski vjesnik. – 18(2009), br. 6 ; str. 46. 

DOLENEC, Danijela. Europeanization as a Democratising Force in Post-communist Europe: Croatia in Comparative Perspective // Politička misao. – 45(2008), br. 5 ; str. 23.  

GOSPOČIĆ, Sanja. Utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na vođenje sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 3 ; str. 85. 

IVANČEVIĆ, Vana. Načelo jednakosti i načelo zabrane diskriminacije u europskom i hrvatskom pravu // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 2 ; str. 1.  

KEERSAN-ŠKABIĆ, Ines ; TOMIĆ, Daniel. Prepoznavanje euroskepticizma u Hrvatskoj – studija istraživanja stavova studentske populacije // Ekonomska istraživanja. – 22(2010), br. 4 ; str. 100.  

KOPAJTICH, Nives. U povodu Europskog tjedna lokalne demokracije // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5798 ; str. 1. 

KRAJINA, Zlatan. 'Mapping' the 'Other' in Television News on International Affairs: BBC's 'Pre-Accession' Coverage of EU Membership Candidate Croatia // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 140.  

LALIĆ NOVAK, Goranka ; PADJEN, Ivan. The Europeanization of Asylum Policy: From Sovereignity via Harmony to Unity // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 75.  

MATAKOVIĆ, Hrvoje ; PETAK, Zdravko. Regulacija financiranja stranaka i izbora: usporedna analiza Hrvatske, Njemačke i Nizozemske // Politička misao. – 47(2010), br. 2 ; str. 85.  

RADIN, Marijana. Pravo na slobodu okupljanja i udruživanja u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 10 ; str. 1. 

RAJKO, Alen. Implikacije uvrštavanja prava na pristup informacijama javnog sektora u Ustav Republike Hrvatske // Hrvatska javna uprava. – 10(2010), br. 3 ; str. 0.  

SKOKO, Božo ; JURILJ, Daniel. Uloga vladinih komunikacijskih strategija i kampanja u procesu pristupanja Europskoj uniji – iskustva Češke, Poljske, Slovenije i Hrvatske // Politička misao. – 48(2011), br. 1 ; str. 215.  

ŠEKS, Vladimir. Modernizacija hrvatske javne uprave i upravnog sudovanja u kontekstu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji // Hrvatska pravna revija. – 9(2009), br. 11 ; str. 59. 

ŠIMONOVIĆ, Ivan. Napredak u reformi pravosuđa – broj neriješenih predmeta u sudovima smanjen za 42,61% (interview) // Informator. – 57(2009), br. 5810 ; str. 1. 

TOPLAK, Jurij. Naknada štetezboguskrateostvarenjabiračkogprava // Informator. – 59(2011), br. 5950 ; str. 1.  

TRAUNER, Florian. Deconstructing the EU's Routes of Influence in Justice and Home Affairs in the Western Balkans // Journal of European Integration. - 31(2009), br. 1 ; str. 65. 

UZELAC, Alan. Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: Nova praksa Europskoga suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 60(2010), br. 1 ; str. 101.

 vrh


 

Ekonomija, financijska pitanja, porezi

 

ANTIĆ, Dinka. Smjernice za oporezivanje prometa usluga između EU i trećih zemalja // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 3 ; str. 76.  

ATELJEVIC, Jovo ; BUDAK, Jelena. Corruption and public procurement: example from Croatia // Journal of Balkan and Near Eastern Studies. – 12(2010), br. 4 ; str. 375.  

BEJAKOVIĆ, Predrag. Oporezivanje zaklada u Europi // Porezni vjesnik. – 20(2011), br. 4 ; str. 109.  

BROZ, Tanja. Introduction of the euro in CEE countries : is it economically justifiable? The Croatian case // Post-Communist Economies. – 22(2010), br. 4 ; str. 427. 

ČIŽMEŠIJA, Mirjana ; ERJAVEC, Nataša ; BAHOVEC, Vlasta. EU Business and Consumer Survey Indicators in Croatian Economy // Zagreb International Review of Economics & Business. – 13(2010), br. 2 ; str. 15.  

CVITANIĆ, Slavica. EU priprema nove bankarske i porezne propise // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 9 ; str. 115. 

CVITANIĆ, Slavica. EU želi zajedničkog ministra financija, oporezivanje banaka i dr. // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 7 ; str. 123. 

CVITANIĆ, Slavica. Izmjena smjernica o financijskim zahtjevima i rokovima plaćanja // Računovodstvo, revizija i financije. – 20(2010), br. 11 ; str. 102.  

CVITANIĆ, Slavica. Komisija EU želi ukloniti prekogranične porezne i pravne prepreke// Računovodstvo, revizija I financije. – 21(2011), br. 2 ; str. 216.  

CVITANIĆ, Slavica. Zakonodavstvo Europske unije o registrima, porezu na dobitak i stečajevima // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 4 ; str. 95. 

DERADO, Dražen. Financijska integracija i financijska kriza: Hrvatska na putu prema ekonomskoj i monetarnoj uniji // Financijska teorija i praksa. – 33(2009), br. 3 ; str. 303. 

EUROPA: Totalni nered // Banka. – 16(2010), br. 5 ; str. 43.  

GRUBIŠIĆ, Mirko. Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja mikropoduzetnika te malih poduzetnika Hrvatske // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 4 ; str. 203. 

JURČIĆ, Ljubo ; VOJNIĆ, Dragomir. Quo vadis Croatia? Neke karakteristike momenta razvoja u svjetlu turbulentnih događanja u zemlji i svijetu – kako dalje? Hrvatska na putu u Europsku uniju // Ekonomski pregled. – 60(2009), br. 12 ; str. 754.  

JURČIĆ, Ljubo ; VOJNIĆ, Dragomir. Quo vadis Croatia? Tridesetogodišnja stagnacija u svjetlu naše novije ekonomske povijesti. Radikalna promjena ekonomske politike i modela razvitka Hrvatske na putu u Europskuuniju // Ekonomskipregled. – 61(2010), br. 12 ; str. 793. 

KAPETANOVIĆ, Sanda. Prijevare u Europskoj uniji // Porezni vjesnik. – 20(2011), br. 1 ; str. 80. 

KAPETANOVIĆ, Sanda. Sustav odgovornosti i kontrole glede zaštite financijskih interesa Europske unije // Informator. – 59(2011), br. 5933 ; str. 7. 

KELEBUH, Ivan. Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU // Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb. – 19(2009), br. 5 ; str. 186. 

KELEBUH, Ivan. Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 5 ; str. 180. 

KELEBUH, Ivan. Gospodarska kretanja u RH i EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 9 ; str. 165. 

KELEBUH, Ivan. Gospodarska kretanja u RH i EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 19(2009), br. 10 ; str. 178. 

KELEBUH, Ivan. Gospodarska kretanja u RH i EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 19(2009), br. 11 ; str. 192. 

KELEBUH, Ivan. Gospodarska kretanja u RH i EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 19(2009), br. 12 ; str. 235. 

KOVAČIĆ, Tihomir. Direktiva 2002/47/EC Europskog parlamenta i Vijeća te hrvatsko pravo financijskog osiguranja // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 2 ; str. 66. 

LINZBAUER, Ljerka. Ocjena hrvatskog sustava unutarnjih financijskih kontrola od strane Europske komisije // Riznica, Zagreb. – (2009), br. 2 ; str. 30. 

MADIR, Jelena. Najava izmjena Direktive o tržištima financijskih instrumenata // Informator. – 59(2011), br. 5934 ; str. 1. 

MIHALJEK, Dubravko. Hrvatska - EU: Rast koji je Hrvatska propustila // Banka. – 17(2011), br. 9 ; str. 00. 

MIHOVILOVIĆ, Marica. Usklađenost hrvatskog osiguranja s pravnom regulativom EU // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 4 ; str. 78. 

MIJATOVIĆ, Nikola. Financijske usluge unutar sustava PDV-apravno uređenje Europske unije i Republike Hrvatske // Osiguranje. – 52(2011), br. 1 ; str. 38. 

MIJATOVIĆ, Nikola. Uredba Vijeća EU br. 904/2010 o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti i borbi protiv prijevara na području PDV-a // Pravoiporezi. – 20(2011), br. 2 ; str. 82. 

PERNAR, Lidija. Razvojne inicijative u financijskom upravljanju EU // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 9 ; str. 135.  

POPOVIĆ, Mirjana. EU i poslodavci povukli poteze // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 7 ; str. 114.  

SEKULIĆ GRGIĆ, Dubravka. Zajednička konsolidirana osnovica za porez na dobit za trgovačka društva koja posluju u Europskoj uniji: Iluzija ili stvarnost? // Porezni vjesnik. – 20(2011), br. 9 ; str. 42.  

ŠIMOVIĆ, Hrvoje ; PAŽIN, Ana. Institucionalna rješenja i pristupi stanjenoj kapitalizaciji // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 4 ; str. 191.  

ŠKREB, Marko. Kriza eura: Valuta koja mora živjeti // Banka. – 17(2011), br. 9 ; str.28.

VALUTE: Tri svjedoka protiv eura // Banka. – (2011), br. 7 ; str. 23.  

VIZEK, Maruška. Short-run and Long-run Determinants of House Prices in Eastern and Western European Countries // Privredna kretanja i ekonomska politika. – 20(2010), br. 125 ; str. 27. 

VUČKOVIĆ, Valentina [prikaz]. Svjetska banka: Izvješće o konvergenciji Hrvatske s Europskom unijom: ostvarivanje i održavanje viših stopa gospodarskog rasta // Financijska teorija i praksa. – 33(2009), br. 3 ; str. 379.  

VURAIĆ-KUDELJAN, Marijana ; PERIĆ, Ivana. Oporezivanje nekretnina porezom na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije // Informator. – 58(2010), br. 5875-5876 ; str. 1.  

ŽAGER, Katarina ; SMREKAR, Nikolina. Promjene regulative financijskog izvještavanja u EU i utjecaj na izvještavanje u RH // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 7 ; str. 35.  

ŽIVKOVIĆ, Saša ; AKTAN, Bora. Global financial crisis and VAR performance in emerging markets: A case of EU candidate states – Turkey and Croatia // Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. – 27(2009), br. 1 ; str. 149.  

ŽUNIĆ KOVAČEVIĆ, Nataša ; KUNDID, Ana. Neka otvorena pitanja u hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednostneusklađenost u kontekstu pristupanja Europskoj uniji // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 2 ; str. 28.

 vrh


 

Unutarnje tržište, tržišno natjecanje, četiri slobode

 

ANALIZA Europske komisije: Unatoč dobrim ocjenama napretka, prodaja škverova i pravična tržišna utakmica ostaju pod povećalom Komisije // Privredni vjesnik. – 57(2009), br. 3599 ; str. 4. 

BAJČIĆ, Martina ; STEPANIĆ, Martina. (Ne)dosljednost pri prevođenju pojmova iz prava tržišnog natjecanja Europske unije // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 60(2010), br. 3-4 ; str. 747. 

BUTURAC, Goran ; GRŽINIĆ, Jasmina. The Competitiveness of Croatian Export to EU Markets // Zagreb International Review of Economics & Business. – 12(2009), br. 1 ; str. 39. 

CVITANIĆ, Slavica. Aktualnosti iz gospodarskog poslovanja u EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 21(2011), br. 8 ; str. 95.  

CVITANIĆ, Slavica. Harmonizacija načina plaćanja i nasljeđivanja u EU // Računovodstvo, revizija i financije. – 19(2009), br. 12 ; str. 153.  

DODATAK I: Uvodne napomene uz popis u Dodatku II // Carinski vjesnik. – 18(2009), br. 7-8 ; str. 72.  

DODATAK II: Popis prerada ili obrada koje je potrebeno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status s podrijetlom // Carinski vjesnik. – 18(2009), br. 7-8 ; str. 79. 

DURAKOVIĆ , Mia Jug. Pregled razvoja autorskog prava u Repuplici Hrvatskoj s naglaskom na promjene uvjetovane usklađivanjem s pravnom stečevinom EU // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. – 46(2009), br. 3 ; str. 613.

GOLDNER, Iris ; PERIŠIN, Tamara. Postupna liberalizacija kretanja roba i ljudi u Hrvatskoj i Makedoniji – prije i nakon članstva u EU // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 61(2011), br. 2 ; str. 613. 

HORAK, Hana ; DUMANČIĆ, Kosjenka. Postupovna pravila prijava koncentracija u pravu EU i RH // Pravo i porezi. – 19(2010), br. 5 ; str. 62.  

JAGIĆ, Tea. Vertikalne i konglomeratne koncentracije u pravu Europske unije i Republike Hrvatske // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 2 ; str. 62. 

KOMPETENCIJE notarijata u prometu nekretnina i razrezu poreza na promet nekretnina u Europskoj uniji [Kolokvij Hrvatske javnobilježničke komore] // Informator. – 58(2010), br. 5837 ; str. 1. 

LJUBANOVIĆ, Boris ; BRITVIĆ-VETMA, Bosiljka. Hrvatsko pravo javne nabave – usklađenost s pravom EU // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. – 48(2011), br. 2 ; str. 407. 

MARKOVIĆ, Višnja. Strategija Europske unije za implementaciju EMCS-a // Carinski vjesnik. – 20(2011), br. 1 ; str. 25. 

MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana. Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 61(2011), br. 2 ; str. 675. 

MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana. Novele zakona u području prava industrijskog vlasništva nakon zatvaranja Poglavlja 7. u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije (2. dio) // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5757 ; str. 1.

PROTOKOL 4: Definicija pojma „proizvoda s podrijetlom“ i načini upravne suradnje za primjenu odredaba ovog Sporazuma između Hrvatske i Zajednice // Carinski vjesnik. – 18(2009), br. 7-8 ; str. 53. 

PROTOKOL uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji // Carinski vjesnik. – 18(2009), br. 7-8 ; str. 16. 

RAČKI MARINKOVIĆ, Ana. Žigovi prijavljeni u zloj vjeri u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 59(2009), br. 2-3 ; str. 307. – 341. 

RODIN, Siniša. Kao brodovi u noći: hrvatsko visoko obrazovanje i slobode unutarnjeg tržišta Europske unije // Politička misao. – 48(2011), br. 1 ; str. 186. 

SPEVEC, Olgica. Državne potpore u uvjetima skorog članstva u EU // Računovodstvo i financije. – 56(2010), br. 6 ; str. 103. 

UPUTA o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije // Porezni vjesnik, Zagreb. – 18(2009), br. 4 ; str. 3. 

ZLATOVIĆ, Dragan. Europsko pravo žiga i usklađivanje hrvatskog prava // Pravo i porezi, Zagreb. – 18(2009), br. 5 ; str. 66.  

ŽUNIĆ KOVAČEVIĆ, Nataša ; GADŽO, Stjepan. Zlouporaba pogodnosti iz Direktive o spajanjima u praksi Europskog suda pravde // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 2 ; str. 88.

 vrh


 

Poduzetništvo, pravo društava

 

BISTRIČIĆ, Ante ; AGATIĆ, Adrijana ; KUZMAN, Zlatko. Značaj poslovanja malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu Hrvatske i gospodarstvima zemalja Europske unije // Pomorstvo. – 25(2011), br. 1 ; str. 145.  

DORIĆ, Katarina. Konzekvencije Baselskog sporazuma o kapitalu (Basel II) na poslovanje poduzeća u Hrvatskoj // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. – 8(2010), br. 1 ; str 41. 

HORAK, Hana ; DUMANČIĆ, Kosjenka. Usklađivanje u području prava društava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 5 ; str. 86. 

MAUROVIĆ, Ljiljana. Smjernica EU o ostvarivanju prava glasa dioničara na glavnoj skupštini // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 10 ; str. 37.

 vrh


 

Gospodarska i socijalna kohezija i regionalna politika

 

BACHE, Ian [et al.]. Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid // Journal of European Public Policy. – 18(2011), br. 1 ; str. 122.

JURKOVIĆ, Rahela. Dunavska strategija Europske unije: izgradnja prosperiteta i jačanje regije // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 8 ; str. 91.  

RAJKO, Ljerka. Ekonomska i socijalna razvijenost regije Sjeverozapadna Hrvatska // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5772-5773 ; str. 1. 

TRNSKI, Marko. No Policy on the Horizon? Europeanization and Regional Policy in Croatia // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 181. 

TROPINA GODEC, Željka. Regionalna politika u Republici Hrvatskoj – približavanje EU // Riznica, Zagreb. – (2009), br. 5 ; str. 45.

 vrh


Tržište rada, zapošljavanje i socijalna politika

 

ČULO, Ivan. Pravo na jednake mogućnosti i uvjete u pogledu zaposlenja i profesije, bez diskriminacije prema spolu u Europskoj socijalnoj povelji // Radno pravo. – (2011), br. 6 ; str. 3. 

ČULO, Ivan. Pravo objavljivanja plaćene djelatnosti na teritoriju drugih ugovornih stranaka i pravo radnika migranata i njihovih obitelji na zaštitu i pomoć u Europskoj socijalnoj povelji // Radno pravo. – (2011), br. 1 ; str. 44.

FRNTIĆ, Domagoj Franjo. Direktiva 89/391/EEZ u upravnom poretku Republike Hrvatske // Informator. – 59(2011), br. 5982-5983 ; str. 5.

GUARDIANCICH, Igor. Pensions and Social Inclusion in Three ex-Yugoslav Countries: Slovenia, Croatia and Serbia// Acta Oeconomica. – 60(2010), br. 2 ; str. 161.

KASUNIĆ PERIS, Marina. Europsko radničko vijeće // Informator. – 59(2011), br. 5994-5995 ; str. 15.

RISMONDO, Mihovil. Hrvatski sustav mirovinskog osiguranja i europski socijalni model // Revija za socijalnu politiku. – 17(2010), Br. 1 ; str. 89.   

RISMONDO, Mihovil. Sprečavanje preklapanja davanja iz socijalne sigurnosti u Uredbi Europske unije 883/2004 // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 1 ; str. 75.

RISMONDO, Mihovil. Šesta sjednica Komiteta eksperata za socijalnu sigurnost Vijeća Europe // Informator. – 59(2011), br. 5980-5981 ; str. 1.

RISMONDO, Mihovil. Uredba EU 883/2004 i hrvatsko socijalno osiguranje – Primjena nacionalnih zakonodavstava s obzirom na osobe // Pravo i porezi. – 19(2010), br. 3 ; str. 92.

RISOMONDO, Mihovil. Uredba EU 883/2004 – Zdravstveno osiguranje // Pravo i porezi. – 19(2010), br. 5 ; str. 70.

UČUR, Marinko Đ. Implementiranje direktiva Europske unije u radno zakonodavstvo Republike Hrvatske // Radno pravo. – (2009), br. 11 ; str. 3.

UČUR, Marinko Đ. Zakoni iz područja zdravstva usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije // Osiguranje, Zagreb. – (2009), br. 4 ; str. 56.

 vrh


 

 Zaštita potrošača

 

BJELIĆ, Dragana ; DRAHOTUSKY-BRUKETA, Ana. Hrvatsko tržište rada u svjetlu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji // Pravo i porezi. – 19(2010), br. 5 ; str. 11. 

HORAK, Hana ; DUMANČIĆ, Kosjenka. Open Methods of Coordination, can we openly protect consumers in Croatia?, u: Nada Bodiroga-Vukobrat, Gerald G. Sander i Sanja Baric (eds.), Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Open Method of Coordination in the European Union, Schriften zum Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsrecht, Bd. 1, 2010., str. 283. 

VRBLJANAC, Danijela. Presude Europskog suda vezane uz pravo zaštite potrošača // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 7-8 ; str. 96. 

vrh


 

 Zaštita okoliša

 

 JURKOVIĆ, Rahela. Zaštita okoliša dunavske regije // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 7 ; str. 110.

 


 

Poljoprivreda, ribarstvo

 

JURKOVIĆ, Rahela. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije // Računovodstvo i financije. – 57(2011), br. 4 ; str. 198. 

KRALJ, Željka ; PETER, Tina ; POPOVIĆ, Igor. Zajednička agrarna politika Europske unije: izvozne subvencije // Carinski vjesnik. – 20(2011), br. 5 ; str. 15.

 


 

Obrazovanje, znanost i istraživanje, informacijsko društvo

 

DEMARCHI, Giorgia. Investing in R&D in the EU and Croatia – Common Objectives, Individual Paths, u: Samardžija, Višnja ; Butković, Hrvoje [eds.]. From the Lisbon Strategy to Europe 2020. – Zagreb : Institute for International Relations – IMO, 2010., str. 112. 

KATULIĆ, Tihomir. Razvoj pravne regulacije elektroničkog potpisa, elektroničkog certifikata i elektroničke isprave u hrvatskom i poredbenom pravu // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 61(2011), br. 4 ; str. 1339. 

KURELIĆ, Zoran. How Not to Defend Your Tradition of Higher Education // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 9. 

LABAŠ, Danijel ; CIBOCI, Lana. Bolonjskiprocesivisoko školstvomedijskimočima // Novaprisutnost. – 8(2010), br. 3 ; str. 343. 

NAVARRO, Jose Luis Alfaro ; RUIZ, Victor Rraul Lopez ; PENA, Domingo Nevado. Estimation of Intellectual Capital in the European Union using a Knowledge Model // Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. – 29(2011), br. 1 ; str. 109.

RODIN, Siniša. Higher Education Reform is Search of Bologna // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 5.

RODIN, Siniša. Kao brodovi u noći: hrvatsko visoko obrazovanje i slobode unutarnjeg tržišta Europske unije // Politička misao. – 48(2011), br. 1 ; str. 186. 

RODIN, Siniša. Visoko obrazovanje i slobode unutarnjeg tržišta EU // Informator. – 59(2011), br. 5947 ; str. 17.

VAJDA, Alan. Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 9 ; str. 60.

 vrh


 

Vanjski odnosi, sigurnosna politika

 

GRUBIŠA, Damir. The Europeanization of Croatia's Security Discourse // Politička misao. – 46(2009), br. 5 ; str. 39.

KORNFEIN, Iva. Concept of Security in Croatia and the European Security Strategy // Croatian International Relations Review. – 16(2010), br. 58-59 ; str. 21.

vrh

 


 

Pravo

 

AKŠAMOVIĆ, Dubravka. Pravni režim za odvjetničku djelatnost sukladno pravu Europske unije i praksi Europske unije // Informator. – 58(2010), br. 5905-5906; str. 7. 

ANDREIS, Leo. Hrvatski odvjetnici osposobljeni i za rad u zemljama članicama EU // Informator. – 58(2010), br. 5860 ; str. 1.

BAČIĆ, Arsen. Ustavne promjene i dvojbe konstitucionalizma // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5814 ; str. 1.

BELANIĆ, Loris. Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo // Pravo i porezi. – 20(2011), br. 3 ; str. 60.

BODUL, Dejan. Praksa Europskog suda u pogledu međunarodne nadležnosti određene Briselskom konvencijom // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 10 ; str. 101.

BOUČEK, Vilim ; PILIĆ, Zrinka. Europsko sekundarno pravo kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava // Pravo i porezi. – 19(2010), br. 5 ; str. 52.

ĆAPETA, Tamara ; PETRAŠEVIĆ, Tunjica. Kako će hrvatski suci surađivati s Europskim sudom? // Informator. – 59(2011), br. 5959 ; str. 1.

ĆAPETA, Tamara. Kako će hrvatski suci surađivati s Europskim sudom? (2. dio) // Informator. – 59(2011), br. 5960 ; str. 5.

DEWOST, J. L. Ugovorno pravo i europski aspekti // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. – 48(2011), br. 2 ; str. 247.

DOMBEK, Bernhard. Strukovno pravo u „stisku škara“ europskog i nacionalnog zakonodavstva // Odvjetnik. – (2009), br. 11-12 ; str. 29.

EUROPSKE značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. – 17(2010), br. 1 ; str. 301.

GIUNIO, Miljenko. Važnost, značenje i modaliteti javne objave presude // Informator. – 59(2011), br. 5943 ; str, 1.

GORANIĆ, Ivana. Stručno usavršavanje sudaca kao jedan od uvjeta za neovisnost I nepristranost sudbene vlasti // Informator. – 59(2011), br. 5935 ; str. 1.

GOSPOČIĆ, Sanja. Utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na vođenje sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 3 ; str. 85.

GRDINIĆ, Elica ; MARKOVIĆ, Sandra ; TRGOVAC, Sanja. Načelo zakonitosti kaznenog djela i kaznenih sankcija (Nullum crimen nulla poena sine lege) i načelo primjene blaže kazne – kroz praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 1 ; str. 47.

JAKOVAC LOZIĆ, Dijana. Prosudbe Europskog suda za ljudska prava temeljene na dosezima suvremenih dokaznih sredstava u paternitetskim postupcima // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 61(2011), br. 4 ; str. 1131. 

KAZNENOPRAVNI aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. – 17(2010), br. 1 ; str. 265. 

KOPRIĆ, Ivan. Europeizacija upravnog sudovanja // Riznica. – (2011), br. 5 ; str. 33.

KOSTADINOV, Biljana. Ustavni identitet // Informator. – 59(2011), br. 5936 ; str. 1.

LAUC, Zvonimir. Holistički društveni razvoj Republike Hrvatske i ustavne promjene 2009. // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5815 ; str. 1. 

LJUBANOVIĆ, Boris ; BRITVIĆ-VETMA, Bosiljka. Hrvatsko pravo javne nabave – usklađenost s pravom EU // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. – 48(2011), br. 2 ; str. 407. 

OMEJEC, Jasna. U povodu 20. obljetnice Ustava Republike Hrvatske, 60. obljetnice potpisivanja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe i Dana ljudskih prava // Informator. – 58(2010), br. 5925 ; str. 1. 

PETRAŠEVIĆ, Tunjica ; DUIĆ, Dunja. Međunarodnopravni subjektivitet Europske unije // Pravni vjesnik, Osijek. – 26(2010), br. 1 ; str. 53. 

PODLONJAK, Robert. Ustavnopravni problemi u svezi s provedbom parlamentarnih izbora i referendumao pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji // Informator. – 59(2011), br. 5992-5993 ; str. 9.

POLOŽAJ odvjetništva u Republici Hrvatskoj u svjetlu zakonodavnih aktivnosti i pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji // Odvjetnik. – (2011), br. 1-2 ; str. 5.

RODIN, Siniša. Inter Scilam et Haribdem – Hrvatski sudac između prava EU i nacionalnog prava // Informator. – 58(2010), br. 5871 ; str. 5.

SMERDEL, Branko. Apel eurorealista: sačuvati hrvatski Ustav! (11) // Informator. – 59(2011), br. 5949 ; str. 3.

SMERDEL, Branko. Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine // Hrvatska pravna revija. – 10(2010), br. 9 ; str. 1.

STAŽNIK, Štefica. Europski sud za ljudska prava i standardi upravnosudskog postupka // Hrvatska javna uprava. – 10(2010), br. 4 ; str. 0.

ŠEKS, Vladimir. Uvod u ustavne promjene // Informator, Zagreb. – 57(2009), br. 5813 ; str. 1.

TURKALJ, Kristijan ; HOLZER, Branko ; VITALJIĆ, Maja [pripremili]. Nova strategija reforme pravosuđa za Hrvatsku u Europskoj uniji // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 1 ; str. 94. 

TURKALJ, Kristijan [pripremio]. Poglavlje 23. – Ključ završetka pregovora za pristupanje Europskoj uniji // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 1 ; str. 92. 

UZELAC, Alan. Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: Nova praksa Europskoga suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 60(2010), br. 1 ; str. 101. 

VUJIČIĆ, Tijana [pripremila]. Primarno zakonodavstvo Europske unije // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 2 ; str. 110. [Pojmovnik Europske unije] 

ZIMMERMANN, Reinhard. Izazovi za Europski pravni institut // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – 61(2011), br. 4 ; str. 1379.  

ZLATOVIĆ, Dragan. Pravna zaštita oplemenjivačkog prava u sudskom postupku i u kontekstu harmonizacije hrvatskog prava s europskim // Pravo u gospodarstvu. – 50(2011), br. 2 ; str. 469. 

ZLATOVIĆ, Dragan. Sudska zaštita oplemenjivačkog prava u Republici Hrvatskoj s osvrtom na međunarodne i europske pravne izvore // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 2 ; str. 40. 

ZRINJSKI, Ivan. Izvanredni uspjeh mladih hrvatskih pravnika – pobjeda na svjetskom natječaju iz prava Europske unije „European Law Moot Court“. Put prema pobjedi tima Pravnog fakulteta u Zagrebu // Hrvatska pravna revija. – 11(2011), br. 7-8 ; str. 1.

vrh


Datum posljednje nadopune: 14. 9. 2011.

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: