Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Pravni linkovi

Rubrika Pravni linkovi donosi pregled pravnih izvora pojedinih država članica Europske unije, država kandidatkinja za članstvo kao i potencijalnih kandidatkinja.
 
Obuhvaćene su najvažnije državne i pravosudne institucije pojedine zemlje, kao i online izvori što nude pristup zakonodavnim i ostalim pravnim tekstovima uključujući i presude sudova i pravosudnih tijela na nacionalnoj razini.
 
Za svaku su državu navedeni podaci o dostupnosti službenih glasila. Ondje gdje je to moguće, priložen je i link na korisne vodiče kroz pravne sustave i izvore prava pojedinih država što su dostupni na stranici GlobaLex.
 
Osim nacionalnih izvora, u odjeljku Međunarodno pravo prikupljene se veze na najvažnije izvore međunarodnog prava.

U posljednjoj rubrici nalazi se pregled najznačajnijih europskih pravnih baza podataka.
 


Datum posljednje nadopune: 4. 3. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: