Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Seminari i radionice

Europski dokumentacijski centar Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira redovite seminare i radionice vezane uz pretraživanje i korištenje pravnih izvora i baza podataka, kao i uz informacijsku politiku Europske unije. 
 
Dosad su održane sljedeće radionice i seminari:
 

 


EU Information Challenges 2011 (seminar), 25. 10. 2011.

  • Program

    Prezentacije i materijali
 

 


EU Information Challenges 2010 (seminar), 3. 12. 2010.


Prezentacije i materijali:

 
Hidden gems: EU databases you might have missed (EIA), 28. 10. 2008.


Prezentacije i materijali:
Keeping Up-to-date with EU Information, 28. 10. 2008.


Prezentacije i materijali:New Developments in EU Legal Research, 27. 10. 2008.


Prezentacije i materijali:


EU External Relations and Enlargement, 12. 11. 2007.


Prezentacije i materijali:EU Transport and Energy Policy , 15. 10. 2007.


Prezentacije i materijali:


EU Institutional Affairs , 4. 6. 2007.
 


Prezentacije i materijali:

  

 Datum posljednje nadopune: 14. 4. 2014. 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: