Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

EU bibliografija

Rubrika sadrži kumulativni prikaz sadržaja prvih osam brojeva biltena EUROPA info, objavljenih tijekom 2009. i 2010. godine. Dokumenti su svrstani u 19 tematskih područja, obrnutim kronološkim redom ili abecedno prema imenu autora (u slučaju članaka i knjiga).  

Za pregled sadržaja odaberite temu:

01   EU - Hrvatska

02   Opća i institucionalna pitanja

03   Pravosuđe i unutarnji poslovi

04   Ekonomska i monetarna politika

05   Jedinstveno tržište

06   Poduzetništvo - Trgovina

07   Gospodarska i socijalna kohezija

08   Politika zapošljavanja

09   Socijalna politika

10   Zaštita okoliša

11   Energetika

12   Zaštita potrošača

13   Poljoprivreda

14   Prometna politika

15   Obrazovanje - Kultura

16   Informacijsko društvo

17   Znanost i istraživanje

18   Vanjska politika - Proširenje

19   Pravo

 


Datum posljednje nadopune: 3. 2. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: