Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Impressum

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Knjižnica
Europski dokumentacijski centar - EDC 
Trg maršala Tita 3
10000 Zagreb
E: euinfo@pravo.hr
W: http://euinfo.pravo.hr
 

Voditeljica EDC-a: Dr. sc. Andrea Horić
E: ahoric@pravo.hr
T: 01/ 45 64 306
F: 01/ 45 64 313

Informacijski specijalist EDC-a: Aleksandra Čar, mr.
E: acar@pravo.hr
T: 01/ 45 97 596
F: 01/ 45 97 555
 
 Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Trg maršala Tita 14/I
10000 Zagreb
E: biblioteka@pravo.hr
W: http://www.pravo.unizg.hr/biblioteka   

Voditeljica: Dr.sc. Andrea Horić
E: ahoric@pravo.hr 
T: 01/ 45 64 306
F: 01/ 45 64 313

 


 

Uredništvo biltena EUROPA info
 
Aleksandra Čar (urednica)
Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Dr. sc. Andrea Horić
Prof. dr. sc. Jasenko Marin
Mr. sc. Antonija Petričušić
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
 

 


 

Datum posljednje nadopune: 6. 5. 2014.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: