Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Opće informacije o EU

 • Google (ili slične tražilice)
  Većina najčešće koristi Google ili slične tražilice za pretraživanje interneta. Iako je Google nezaobilazan, nije se uputno posve osloniti na njegove mogućnosti.  

 

 • Google znalac
  Google znalac nudi jednostavan način pretraživanja akademske literature (prihvaćeni radovi, diplomski radovi, knjige, sažeci, članci objavljeni u znanstvenoj i stručnoj periodici, i td.)

 

 • EUROPA [Europska komisija: Opća uprava za komunikaciju]
  Središnja točka za sve informacije o EU na internetu.

 

 • Search Europa [European Journalism Centre]
  Servis za pretraživanje poslužitelja EUROPA što ga je izradio Europski novinarski centar (European Journalism Centre). Za razliku od službenog pretraživača na poslužitelju EUROPA, ovaj je pretraživač iznimno koristan jer upućuje na odista relevantne izvore. 

 

 • Institucije EU-a [Europska komisija: Opća uprava za komunikaciju]    
  Veze na stranice svih institucija EU-a.

 

 

 • Agencije EU-a [Europska komisija: Opća uprava za komunikaciju]
  Veze na stranice svih agencija EU-a. 

 

 • Easy Reading Corner [Europska komisija]
  Pregled informativnih brošura Europske komisije namijenjenih široj javnosti. Pojašnjavaju što je Europska unija, te kako funkcionira. 

 

 • Eurojargon [Europska komisija]
  Pregled često korištenih pojmova u EU s kratkim objašnjenjima. 

 

 • Glossary [Europska komisija: Opća uprava za komunikaciju]
  Pojmovnik sadrži oko 250 pojmova koji se odnose na europske integracije ten a institucije I aktivnosti Europske unije. 

 

 • A to Z Index of the European Commission [Europska komisija]
  Kazalo web stranica Europske komisije osigurava veze na sadržaje unutar poslužitelja EUROPA što pružaju informacije o traženom pojmu. 

 

 • EU ABC [Foundation for EU Democracy]
  Internetski pojmovnik EU ABC nastoji ponuditi objektivne informacije o Europskoj uniji, te omogućiti uvid u pojedina pitanja promatrana s različitih aspekata nastojeći na taj način potaknuti raspravu o Europskoj uniji.

 

 • European Union A to Z Index [Delegacija EU u SAD-u]
  Abecedno kazalo pojmova osigurava pristup stranicama unutar institucija, agencija i tijela Europske unije. Na žalost, kazalo je loše održavano te mnogi linkovi nisu u funkciji. 

 

 • Europedia [Nicholas Moussis]
  Online vodič kroz pravo i politike Europske unije utemeljen na knjizi Access to European Union law, economics, policies, Nicholasa Moussisa. 
   

Datum posljednje nadopune: 29. 3. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: