Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Pravni izvori i baze podataka

 


 

Zakonodavstvo EU i sudska praksa Europskog suda
 
 • EUR-Lex [Europska komisija: EUR-OP]
  Slobodan pristup pravu Europske unije koje obuhvaća osnivačke ugovore, sekundarno zakonodavstvo, sudsku praksu Europskoga suda, pripremne akte institucija koje sudjeluju u postupku odlučivanja te cjelovite tekstove iz Službenoga lista serija L i C od 1998. godine. 

 

 • CURIA: Sudska praksa [Sud Europske unije]
  Pristup cjelovitim tekstovima presuda i mišljenja Europskog suda, Općeg suda i Službeničkog suda (od 1997. godine nadalje). Pristup starijoj sudskoj praksi kroz popis prema broju predmeta. Sažeci važnijih presuda dostupni u rubrici Press Releases.
 
Praćenje zakonodavnog postupka / Sudjelovanje u zakonodavnom postupku
 • OEIL - Legislative Observatory [Europski parlament]
  Omogućuje praćenje napretka zakonodavnih prijedloga i inicijativa nudeći i korisne sažetke svake faze u postupku.

 

 

 • Summaries of legislation [Europska komisija]
  Stranica nudi sažetke ključnih dokumenata ili pregled pravnog okvira u nizu područja djelovanja Unije.

 

 • IMPACT ASSESSMENT [Europska komisija]
  Europska komisija, prije no što pripremi prijedlog za novi zakonodavni akt ili inicijativu, pokušava procijeniti kakve bi određena mjera mogla imati gospodarske i socijalne posljedice, ili kako bi utjecala primjerice na zaštitu okoliša. Tijekom procesa procjene utjecaja određene inicijative Komisija u obzir uzima konkretne činjenice i podatke te na taj način onima koji odlučuju olakšava sagledavanje prednosti i nedostataka pojedine inicijative, a samim time i usvajanje ispravne odluke. 

 

 • Your voice in Europe [Europska komisija] 
  Jedinstvena ulazna točka za niz postupaka savjetovanja, rasprava i drugih alata koji omogućuju javnosti, poslovnoj zajednici i ostalim zainterresiranima aktivno sudjelovanje u postupku odlučivanja na europskoj razini.
 
Ugovori i sporazumi
 • Council Agreements database [Vijeće EU]
  Stranica nudi pristup tekstovima sporazuma između Europske unije (Europskih zajednica) s trećim državama ili međunarodnim organizacijama. Osim sporazuma, dostupne su i konvencije.

 

 • Treaties Office database [Europska komisija: Vanjski odnosi]
  Baza podataka sadrži bilateralne i multilateralne ugovore ili sporazume koje su sklopile Europska zajednica, Euratom ili bivša Europska zajednica za ugljen i čelik kao i one koje je sklopila Europska unija.

 

 • EUR-Lex: International Agreements [Ured za publikacije]
  Sadrži sve instrumente proizišle iz djelovanja Europske unije u okviru njezinih ovlasti u međunarodnim pitanjima. 

 

 • EUR-Lex : Treaties [Ured za publikacije]
  Omogućen je pristup pravnim tekstovima na kojima su utemeljene Europska unija I Europske zajednice.: osnivački ugovori, ugovori koji mijenjaju temeljne ugovore, pristupni ugovori za svih šest krugova proširenja i ostali temeljni dokumenti.

Ostali pravni izvori
 
 • e-Justice Portal [Europska komisija i države članice EU]
  European e-Justice portal olakšava pronalaženje i razmjenu pravnih informacija, osobito imajući na umu činjenicu da oko deset milijuna građana Europske unije svake godine sudjeluje u nekoj vrsti prekograničnog pravnog postupka. Portal e-Justice, zamišljen kao jedinstveni online izvor informacija, pojednostavit će i ubrzati put do odgovora i to na 22 službena jezika EU-a. Portal u početnoj fazi obuhvaća 12.000 stranica što upućuju na pravne izvore i praksu svih država članica, nudeći i mogućnost pretraživanja pravnih baza podataka uključujući primjerice pretraživanje zemljišnih knjiga i registara oporuka.

 

 • N-Lex - Common Gateway to National Law [Ured za publikacije]
  Projekt pokrenut 2006. godine, još uvijek u eksperimentalnoj fazi, s ciljem olakšanja pristupa nacionalnim pravnim bazama podataka kroz jedinstvenu tražilicu. Korištenjem pojmovnika Eurovoc moguće je unosom - primjerice - engleskih pojmova, pretraživati tekstove na jezicima država članica.

 

 • IPEX – InterParliamentary EU Information Exchange [parlamenti država članica EU i Europski parlament]
  Stranica namijenjena suradnji između nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta. Sadrži prijedloge i obavijesti Europske komisije, te kalendar međuparlamentarnih aktivnosti i događanja.

 

 • DEC.NAT – National Decisions [Associations of Councils of States and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union - ACA Europe]
  Baza podataka sadrži odluke nacionalnih sudova što se odnose na Pravo EU-a od 1959. do danas. 

 

 • JURIFAST [Associations of Councils of States and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union - ACA Europe]
  Baza podataka sadrži odluke Suda EU-a vezana uz prethodna pitanja, kao i relevantna prethodna pitanja pred sudovima država članica. 

 

 • JURE - Jurisdiction, Recognition, Enforcement [Europska komisija]
  Baza podataka sadrži sudsku praksu vezanu uz pitanje nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznanju i izvršenju presuda i u ostalim državama, osim u onoj u kojoj je presuda donešena.  To uključuje sudsku praksu vezanu uz relevantne međunarodne konvencije (primjerice Briselska konvencija iz 1968, Konvencija iz Lugana iz 1988., i sl.).


 
 


Datum posljednje nadopune: 26. 9. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: