Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografski izvori

 

 • ECLAS – Katalog Središnje knjižnice Europske komisije u Bruxellesu  [Europska komisija]
  Portal nudi pristup publikacijama institucija Europske unije, međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda, Svjetske banke, OECD-a, te podacima o knjigama, časopisima, člancima i peridičkim izdanjima komercijalnih izdavača. Pristup odabranim člancima u punom tekstu o europskim temama objavljenih u stručnim časopisima.

 

 • European Sources Online – ESO  [Sveučilište Cardiff, Velika Britanija]
  ESO je komercijalni informacijski servis za pristup raznovrsnim izvorima informacija o politikama, institucijama i pravu Europske unije, kao i o državama članicama I pitanjima koja utječu na svakodnevni život europskih građana. Pristup je ograničen na pretplatnike, a moguć s računala na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

 

 • European Integration Current Contents [Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law and Justice, New York School of Law ; European University Institute, Florence]
  Pregled sadržaja časopisa relevantih za istraživanje europskih integracija. Trenutačno je obuhvaćeno 108 časopisa koji obrađuju pravo, ljudska prava, ekonomiju, povijest i političke znanosti.

 

 • Google Znalac
  Google znalac nudi jednostavan način pretraživanja akademske literature (stručni i znanstveni članci, prihvaćeni radovi, knjige, sažeci, i td.).

 

 • The European Union - A Bibliography  [Osvaldo Croci, Memorial University of Newfoundland]
  Bibliografija Europske unije obuhvaća uglavnom podatke o naslovima ili izvorima na engleskom i francuskom jeziku kojima se pristupa kroz deset glavnih tematskih poglavlja. Obuhvaća uglavnom knjige, u manjoj mjeri i članke.

 

 • EU Bookshop  [Ured za publikacije]
  Službeni izdavač Europske unije nudi informacije o svim svojim izdanjima. Mogućnost preuzimanja i naručivanja službenih publikacija institucija i tijela EU-a.

 

 • Bilten EUROPA biblio [Informacijski centar za europsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu]
  Bilten izlazi dvaput na godinu u elektroničkom obliku i donosi opsežan bibliografski pregled aktivnosti Europske unije u 19 područja djelovanja. Obuhvaća službene dokumente i publikacije EU, zakonodavstvo i pripremne dokumente, sudsku praksu Europskog suda, izvještaje, studije i vijesti, te pregled novih knjiga, članaka i stručnih radova vezanih za europska pitanja.
   

Datum posljednje nadopune: 30. 6. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: