Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Zbirke i registri dokumenata, arhivi

 


 
Zbirke dokumenata
 • Dokumentacija EU [Europska komisija]
  Stranica nudi pregled najvažnijih kategorija europske dokumentacije i linkove na izvore.

 

 • Bijele knjige [Europska komisija]
  Stranica nudi pristup tekstovima Bijelih knjiga Komisije od 1993. nadalje. Većina je dostupna u cjelovitom tekstu, iznimno link vodi na sadržaj iz Biltena EU-a. 

 

 • Zelene knjige [Europska komisija]
  Stranica nudi pristup tekstovima Zelenih knjiga Komisije od 1993. nadalje. Većina je dostupna u cjelovitom tekstu, iznimno link vodi na sadržaj iz Biltena EU-a.

 

 

 • AEI - Archive of European Integration  [University of Pittsburgh]
  Projekt Sveučilišta u Pittsburghu (SAD) koji osigurava pristup starijim ključnim dokumentima institucija Europske unije. Dostupni su inače teško dobavljivi izvještaji poput Spaakovog, Tindemansovog ili Doogeovog izvještaja, te Bijele i Zelene knjige kao i niz drugih dokumenata nužnih za svako temeljito istraživanje povijesti EU. Također, AEI nudi pristup stručnim novijim radovima pojedinih institucija koje se bave proučavanjem europske integracije.

 

 
 • European Research Papers Archive [Harvard Jean Monnet Chair; Cologne Max Planck Institute for the Study of Societies; Academy of European Law; Robert Schuman Centre of the European University Institute]
  Stranica osigurava jedinstven pristup podacima o stručnim radovima više institucija aktivnih u istraživanju procesa europske integracije. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima radova.
 
 • Jean Monnet Working Papers [Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice, New York University School of Law]
  Pristup sažecima i cjelovitim tekstovima znanstvenih i stručnih radova.
 
 • CADMUS – Repozitorij dokumenata [Europski sveučilišni institut - EUI]
  Bibliografski podaci o stručnim radovima, knjigama, prilozima u knjigama, e-knjigama, člancima i disertacijama Europskog sveučilišnog instituta (European University Institute). U pojedinim slučajevima osiguran je pristup cjelovitom tekstu dokumenta.
 
Registri dokumenata institucija EU

U skladu s načelima otvorenosti i transparentnosti te slijedom Uredbe br. 1049/2001/EC, Vijeće ministara, Komisija i Parlament obvezni su od lipnja 2002. javnosti omogućiti pristup svojim dokumentima kroz registre dokumenata. Neki su dokumenti dostupni u cjelovitom tekstu izravno iz Registra. Registri mogu biti korisni ako želimo prije službenog objavljivanja pronaći u pojedinom postupku važne dokumente.

 

 

 • Registar dokumenata Europske komisije [Europska komisija] 
  Registar dokumenata Europske komisije sadrži reference dokumenata nastalih nakon 1.1.2001. Dostupni su dokumemnti iz serija COM, C, SEC, zapisnici sa sastanaka Komisije te dnevni redovi pojedinih sastanaka.

 

 

 • DORIE [Europska komisija]
  Dorie je baza podataka namijenjena stručnoj javnosti koju zanimaju institucionalna pitanja Europske unije. Radi se o zbirci dokumenata koje je Komisija prikupila za vlastite potrebe, a odnose se na institucije EU i postupak odlučivanja, te na razne međuvladine konferencije koje su unijele promjene u osnivačke ugovore.
 
Arhivi
 • ArchiDok – Archiving of EU online documents [zajednički projekt više Europskih dokumentacijskih centara]
  Sustavno prikupljanje i obrada relevantnih tekstova u elektroničkom obliku objavljenih na web stranicama institucija i tijela Europske unije. Osigurava jedinstvenu točku pristupa različitim zbirkama dokumenata.
 
 • ARCHISplus - Historical archives [Europska komisija]
  Bibliografska baza podataka Povijesnog arhiva Europske komisije, pokriva Europsku zajednicu za ugljen i čelik, Europsku ekonomsku zajednicu i Euratom. Podaci o građi od 1952. godine nadalje. Pristup građi podliježe pravilu 30-godišnjeg odmaka.
 
 • Historical Archives of the European Union (HAEU) [Europski sveučilišni institut, Firenca]
  Osnovan 1986. s ciljem prikupljnja, čuvanja i davanja javnosti na uvid arhivske građe institucija Europske unije, u okviru pravila o 30-godišnjem odmaku. Osim službene dokumentacije, sadrži i privatne zbirke i donacije tematski vezane uz europsku integraciju.
 
 • EUROPA: EU Archives [Europska komisija]
  Svaka institucija i tijelo imaju vlastitu arhivsku službu koja brine o dokumentima kroz njihov životni vijek. Pristup dokumentima povijesnih arhiva podložan je pravilu o 30-godišnjem odmaku.
 
 • European Navigator – ENA [Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe - CVCE]
  Digitalna knjižnica pod nazivom European NAvigator (ENA) sadrži oko 16.000 dokumentata o procesu europske integracije. Dostupni su audio i video zapisi, fotografije, novinski članci, te intervjui s osobama koje su bile aktivno uključene u integraciju Europe.
 

Datum posljednje nadopune: 29. 3. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: