Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Programski dokumenti institucija EU

 

 
 

Europska komisija

 • Rad Europske komisije (European Commission at Work)
  Informacije o ulozi Komisije u zakonodavnom postupku, postupku odlučivanja te ostalim područjima u okviru njezinih ovlasti. 

 

 

 

 

 

 • Governance Statement of the European Commission (30.5.2007.) 
  Dokument iz 2007. u kojem Europska komisija potanko opisuje svoje ovlasti i ulogu u procesu donošenja odluka. Dokument daje pregled unutarnjeg funkcioniranja Komisije, uključujući glavne aktere, strateško planiranje, mehanizme praćenja rezulatata i odgovornosti, načela otvorenosti i transparentnosti, mehanizme osiguranja kvalitete regulatornog okvira u EU te mjere za promicanje etičnosti unutar Komisije.

 

Strateško planiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehanizmi  kontrole odgovornosti
 • Odgovornost za izvršenje proračuna Europske unije u cjelosti je na Europskoj komisiji, a države članice obvezne su surađivati s Komisijom i osigurati da proračunska sredstva budu utrošena u skladu s načelima  dobrog financijskog upravljanja. 

 

 

 • Postupak razrješenja (Discharge procedure) [Europski parlament]
  Postupak razrješenja (discharge procedure) predstavlja politički aspekt vanjske kontrole izvršenja proračuna Unije, a može se opisati kao odluka kojom Europski parlament, prema preporuci Vijeća EU-a, ‘razrješava’ Komisiju upravljanja, te zatvara proračunsku godinu. Postupak razrješenja može završiti na tri načina: odobrenjem, odgađanjem ili odbijanjem razrješenja.

 

Otvorenost i transparentnost
 • U svojem se djelovanju i radu Europska komisija pridržava načela otvorenosti i transparentnosti, te nastoji aktivno informirati javnost o onome što radi kao i o odlukama koje donosi koristeći se pritom alatima koji omogućavaju sudjelovanje javnosti u procesu kreiranja politika, pristup dokumentima Komisije, i sl. 
 • Konzultacije - sudjelovanje javnosti u kreiranju politika (Consultations)
  Prije no što uopće pokrene određeni zakonodavni prijedlog ili kreira određenu politiku, Komisija je dužna provesti postupak savjetovanja. Kvaliteta pojedinih politika Unije izravno ovisi o sudjelovanju javnosti - građana, organizacija civilnog društva i svih zainteresiranih dionika u okviru pojedinog područja. Stranica Consultations omogućuje aktivno sudjelovanje javnosti i svih spomenutih dionika u postupcima savjetovanja.

 

 

 

 


 

Mehanizmi osiguranja kvalitete regulatornog okvira u EU

 

 

 • Evaluacija unutar Komisije (Evaluation in the Commission)
  Europska komisija redovito procjenjuje rezultate i utjecaj svojih politika i inicijativa kako bi poboljšala postupak donošenja odluka.
 

 

Europsko vijeće

 

 • Predsjedanje Europskim vijećem
  Države članice EU-a izmjenjuju se u ulozi predsjedavajuće Europskog vijeća svakih šest mjeseci (od siječnja do lipnja i od srpnja do prosinca). Redoslijed predsjedanja od 2007. do 2020. godine određen je ispravkom Odluke Vijeća br. 2009/908/EU

 

 

 

 

 

 • Zaključci Europskoga vijeća.
  Na kraju svakog summita tj. sastanka na vrhu Europsko vijeće usvaja tekst zaključaka (European Council Conclusions). Zaključci donose glavne smjernice i prioritete Europske unije za razdoblje nakon sastanka na vrhu. Tekstovi zaključaka dostupni su iz nekoliko izvora:
 • Zaključci Europskog vijeća (2003. – 2011.) i (1993. – 2002.) [Europsko vijeće] 
 

Vijeće Europske unije

 • Vijeće Europske unije (Vijeće ministara)
  Vijeće EU okuplja resorne ministre iz država članica čiji rad podupiru i ostali predstavnici vlada država članica, uključujući veleposlanike i članove državne uprave na nacionalnoj razini.

 

 • Konfiguraciije Vijeća EU (Council Configurations)
  Vijeće EU-a trenutačno radi u deset različitih konfiguracija, ovisno o temi o kojoj se raspravlja.

 

 


 

 Datum posljednje nadopune: 29. 3. 2011.

 

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: