Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Terminološki izvori

 

 • EUROVOC [Europska komisija]
  Pojmovnik Eurovoc multidisciplinarni je pojmovnik sastavljen od 21 područja i 127 potpodručja koja obuhvaćaju sve djelatnosti Europske unije u obliku strukturiranog i kontroliranog popisa naziva za sve važne pojmove koji se javljaju u najrazličitijim dokumentima EU-a. Koristi se za indeksiranje dokumenata Europske unije.

 

 

 • IATE – InterActive Terminology for Europe [Translation Centre for the Bodies of the European Union]
  Višejezična terminološka baza podataka koja sadrži oko 1,4 milijuna izraza specifičnih za Europsku uniju, uključujući objašnjenja kratica. Bazom podataka zajednički upravljaju glavne institucije EU-a.

 

 

 • Glossary [Europska komisija: Opća uprava za komunikaciju]
  Pojmovnik sadrži oko 250 pojmova što se odnose na europske integracije te na institucije i aktivnosti Europske unije. 

 

 • EU ABC [Foundation for EU Democracy]
  Internetski pojmovnik EU ABC nastoji ponuditi objektivne informacije o Europskoj uniji, te omogućiti uvid u pojedina pitanja promatrana s različitih aspekata nastojeći na taj način potaknuti raspravu o Europskoj uniji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Subject glossaries [ European Commission: DGs]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum posljednje nadopune: 29. 3. 2011.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: