Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Agreement between the European Union and the Republic of Croatia on the participation of the Republic of Croatia in the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Operation Atalanta).

Naslov Agreement between the European Union and the Republic of Croatia on the participation of the Republic of Croatia in the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Operation Atalanta).
Datum izdanja 2011.
Serija Službeni list EU
Podaci o seriji L 202/84
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...
Homepage URL http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
Predmetnice Somalia; sudjelovanje Hrvatske u vojnoj operaciji EU; Atalanta
Teme
  • 18.3.d. Operacije EU
  • 19.1.c. Pravni akti EU
  • 20.18. Vanjski odnosi (Hrvatska i EU)
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Zakonodavstvo
Geo. indikatori
  • Europska unija
  • Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: