Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Putujmo Europom 2011-12 (Europska komisija)

Naslov Travelling in Europe 2011-12 (European Commission)
Naslov (hr) Putujmo Europom 2011-12 (Europska komisija)
Autori
  • Europska komisija
Datum izdanja 2011.
URL http://europa.eu/travel/index_en.htm
Dodatni izvor European Commission: Travelling in Europe 2010
Predmetnice putovanje; vodič;
Napomena Putujmo Europom (Travelling in Europe) službena je stranica Europske unije za putnike u 27 država članica EU. Vodič nudi korisne savjete i praktične informacije o nizu tema, od toga koje je dokumente potrebno ponijeti na put do toga kako dobiti zdravstvenu skrb ili koristiti mobilni telefon u drugoj državi članici.
Teme
  • 1.2. EU Vodiči - Direktoriji – Referentne publikacije
  • 6.6. Jedinstveno tržište: slobodno kretanje ljudi
  • 14.7. Turizam
Izdavači
  • Europska unija
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Ključni dokumentKljučni dokument
  • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
  • Europska unija: turizam
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: